League of legends-Legends never die (Türkçe çeviri)

Legends never die when the world is callin’ you
Efsaneler Dünya onları çağırıyorken ölmez
Can you hear them screaming out your name?
Onların ismini bağırdıklarını duyuyabiliyormusun?
Legends never die, they become a part of you
Efsaneler asla ölmezler,onlar senin bir parçana dönüşürler
Every time you bleed for reaching greatness
Her seferinde büyüklüğe ulaştığında kan kaybettin.
Relentless you survive
Acımasızsan hayatta kalırsın

They never lose hope when everything’s cold
Her şey soğukken umudunu kaybetmezler.
And the fighting’s near
Ve savaş yakında
It’s deep in their bones
Kemiklerinde derinliklerinde
They run into smoke when the fire is fierce
Ateş şiddetli olduğunda dumanı tutuyorlardı
Oh, pick yourself up ’cause
Ah topla kendini çünkü

Legends never die when the world is calling you
Efsaneler Dünya onları çağırıyorken ölmez
Can you hear them screamin’ out your name?
Onların ismini bağırdıklarını duyuyabiliyormusun?
Legends never die, they become a part of you
Efsaneler asla ölmezler,onlar senin bir parçana dönüşürler
Every time you bleed for reaching greatness
Her seferinde büyüklüğe ulaştığında kan kaybettin
Legends never die
Efsaneler asla ölmezler

They’re written down in eternity
Ebediyeti yazıyorlar
But you’ll never see the price it costs – the scars collected all their lives
Ancak maliyeti olan bedeli asla göremezsiniz – tüm yaşamlarını yara izleri topluyor
When everything’s lost, they pick up their hearts and avenge defeat
Kaybettiklerinde ,kalplerini toplayıp yenilgiyi geri alıyorlar
Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream
Her şeyin başlamasından önce,onlar sadece rüyaya dokunmak için hasar verirler
Oh, pick yourself up ’cause
ah ,topla kendini çünkü

Legends never die when the world is calling you
Efsaneler Dünya onları çağırıyorken ölmez
Can you hear them screamin’ out your name?
Onların ismini bağırdıklarını duyuyabiliyormusun?
Legends never die, they become a part of you
Efsaneler asla ölmezler,onlar senin bir parçana dönüşürler
Every time you bleed for reaching greatness
Her seferinde büyüklüğe ulaştığında kan kaybettin
Legends never die
Efsaneler asla ölmezler

When the world is callin’ out your name, begging you to fight
Onların ismini bağırdıklarını duyuyabiliyormusun?,savaşa başaladığında
Pick yourself up once more
topla kendini çünkü
Pick yourself up ’cause
Topla kendini birkez daha çünkü

Legends never die when the world is calling you
Efsaneler Dünya onları çağırıyorken ölmez
Can you hear them screamin’ out your name?
Onların ismini bağırdıklarını duyuyabiliyormusun?
Legends never die, they become a part of you
Efsaneler asla ölmezler,onlar senin bir parçana dönüşürler
Every time you bleed for reaching greatness
Her seferinde büyüklüğe ulaştığında kan kaybettin
Legends never die
Efsaneler asla ölmezler