Led Zeppelin-İmmigrant Song (Türkçe Çeviri)


Nakarat
Ahh! Ahh!
We come from the land of the ice and snow
Buzlu ve karlı alanlardan geldik

From the midnight sun where the hot springs blow
Sıcak bahar esintilerinin olduğu gece yarısı ışıklarından

The hammer of the gods
Tanrıların çekiçleri

Will drive our ships to new lands
Yeni alanlara gemilerimizi sürecek miyiz

To fight the horde
Ordu için kavga etmeye

Sing and cry
Şarkı söylemeye ve ağlamaya

Valhalla, I am coming
Valhalla, geliyorum

On we sweep with threshing oar
Harman küreği üzerinde kontrol ediyoruz

Our only goal will be the western shore
Bizim tek amacımız batı kıyısında olmak

How soft your fields so green
Çok yeşil alanların nasıl yumuşak

Can whisper tales of gore
Kan pıhtısı hikayelerini fısıldayabilir misin

Of how we calmed the tides of war
Savaşın gelgitlerini nasıl sakinleştirdik

We are your overlords
Biz senin derebeyiniziz

So now you’d better stop
Bu yüzden sen en iyisi durmalısın

And rebuild all your ruins
Ve tüm kurallarını yeniden inşa et

For peace and trust can win the day
Kazanabildiğimiz günün güveni ve barışı için

Despite of all your losing
Tüm kaybettiklerine rağmen