Montana, you know what it is when you hear that (haan)
Montana, bunu duyunca ne olduğunu biliyorsun (haan)

I always pick up on the first time, ooh (way up there)
Her zaman ilk seferinde çıkarırım, ooh (yukarıya)

I been hoping you would check on me
Beni kontrol edeceğini umuyordum

I can’t stop thinking ’bout the first time, ooh
İlk seferi düşünmeden duramıyorum, ooh

Yeah, It’s like you put a spell on me (ay, ay, ay)
Evet, sanki beni büyüledin (ay,ay,ay)

¿Cómo Estás?, you make me crazy
Nasılsın?, beni delirtiyorsun

I’m seeing red, that’s on the daily now
Kırmızı görüyorum, bu şimdi günlük gazetede

Girl, you a savage, you ain’t no lady
Kızım, sen vahşisin, bir leydi değilsin

You know my style, been smokin’ lately, yeah
Tarzımı biliyorsun, son zamanlarda tüttürüyordum, evet

Ooh, I’m trying to find it
Ooh, bunu bulmaya çalışıyorum

Get you in private, rush up behind it, yeah
Seni gizli olarak almayı, ardından acele etmeyi, evet

Ooh, don’t wanna be friends we tried it
Ooh, denemeye çalıştığımız arkadaşlar olmak istemiyorum

I’m never on silent, yeah
Asla sessiz kalmam, evet

I always pick up on the first time, ooh (ay)
Her zaman ilk seferinde çıkarırım, ooh (ay)

I been hoping you would check on me
Beni kontrol edeceğini umuyordum

I can’t stop thinking ’bout the first time, ooh
İlk seferi düşünmeden duramıyorum, ooh

Yeah, It’s like you put a spell on me, oh no, no, no
Evet, sanki beni büyüledin, oh hayır, hayır, hayır

Ooh, hey, yeah-yeah
Ooh, hey, evet-evet

Ooh, oh no, no, no
Ooh, oh, hayır, hayır, hayır

Ooh, yeah, It’s like you put a spell on me
Ooh, evet, sanki beni büyüledin

You brush me off, yeah, you know I hate It
Beni başından savıyorsun, evet, bundan nefret ettiğimi biliyorsun

You playing tough now, don’t try to fake It
Şu an sert oynuyorsun, bunu bana yutturmaya çalışma

Girl, you a savage, you ain’t no lady
Kızım, sen vahşisin, bir leydi değilsin

It’s been a while, I’m counting days, yeah
Biraz zaman oldu, günleri sayıyorum, evet

Ooh, I’m trying to find it
Ooh, bunu bulmaya çalışıyorum

Get you in private, rush up behind it, yeah
Seni gizli olarak almayı, ardından acele etmeyi, evet

Ooh, don’t wanna be friends we tried it
Ooh, denemeye çalıştığımız arkadaşlar olmak istemiyorum

I’m never on silent, yeah
Asla sessiz kalmam, evet

Ooh, hey yeah
Ooh, hey evet

Ooh, oh no, no, no
Ooh, oh, hayır, hayır, hayır

Ooh, yeah, It’s like you put a spell on me
Ooh, evet, sanki beni büyüledin

Montana
Montana

She’s a savage like Rihanna
O, Rihanna gibi vahşi

She loves cars, she loves diamonds
Arabaları seviyor, elmasları seviyor

She loves stars and watches that be timeless
O yıldızları sever ve onları zamansız bir şekilde izler

I’ma put’ in my time
Zamanımı koyacağım

I mean really grind, coups that be silly
Gerçekten çok çalışıyorum, aptalca olan darbeler

If that ring around your finger’s half a milli
Eğer parmağının etrafındaki yüzük yarım miliyse

Man we pick up, pick up, when I pull up, pull up
Adamım alıyoruz, alıyoruz, yukarı çektiğimde, yukarı çektiğimde

We them boys, boys
Biz o çocuklarız, çocuklar

Top down but my hood up, ah
Yukarıdan aşağıya fakat kapüşonum yukarıda, ah

Tryna fight it like Tyson, but she snipe me with a rifle
Tyson gibi mücadele etmeye çalışıyorum, ama o beni bir tüfekle vurdu

That’s the worst thing, pick up on the first ring
Bu en yanlış şey, ilk yüzüğü çıkart

I always pick up on the first time, ooh (ay)
Her zaman ilk seferinde çıkarırım, ooh (ay)

I been hoping you would check on me
Beni kontrol edeceğini umuyordum

I can’t stop thinking ’bout the first time, ooh
İlk seferi düşünmeden duramıyorum, ooh

Yeah, It’s like you put a spell on me, oh no, no, no
Evet, sanki beni büyüledin, oh hayır, hayır, hayır

Ooh, yeah…
Ooh, evet…

Ooh, oh no, no, no
Ooh, oh, hayır, hayır, hayır

Ooh, yeah, It’s like you put a spell on me
Ooh, evet, sanki beni büyüledin

Oh no, no, no
Oh, hayır, hayır, hayır

I been hoping you would check on me
Beni kontrol edeceğini umuyordum

I can’t stop thinking ’bout the first time, ooh
İlk seferi düşünmeden duramıyorum, ooh

Yeah, It’s like you put a spell on me
Evet, sanki beni büyüledin, oh hayır