LilyAllenAirBalloonArt600

Somebody remind me where I am
Miami or Timbuktu?
Birisi nerede olduğumu hatırlatsın Miami/Timbuktu?
Did I ever tell you my uncle’s monkey ran away from the zoo?
Sana hiç amcamın maymununun hayvanat bahçesinden kaçtığını söyledim mi?
Would you tell me what this all means?
Bütün bunların ne anlama geldiğini söyler misin?
What happens if I go through that door?
O kapıya doğru gidersek ne olur?
Cause I’m looking up at the ceiling, but it’s turning into the floor
Çünkü tavana bakıyorum ama yere dönüyor

When I’m bored, I, kinda drift away,
Sıkıldığımda sürükleniveririm
I’m not sure, quite, why we work all day
Emin değilim neden tüm gün çalışıyoruz
I’ve been thinking, and I’ve got this plan
Düşünüyordum ve bu plan aklıma geldi

Let’s go, right now
Hadi gidelim,şimdi

Come meet me in the sky I’ll be waiting for you
Gel benimle gökyüzünde buluş,seni bekliyor olacağım
And we can’t hear what they say
Ve onların söylediklerini duyamazsın
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Yukarda balonumun içinde,balonumda

Sing, sing along, along any song you want to
Söyle,birlikte söyleyelim,istediğin bir şarkıyı birlikte söyleyelim
Now we’re so high, it can’t rain
Şimdi çok yüksekteyiz,yağmur yağmaz
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha)
Yukarıda balonumun içinde

Na na na na na na…mmmm
Na na na na na na…mmmm

I don’t like dropping names but Kurt Cobain is all in my face
Geride bırakılmış isimleri sevmem ama Kurt Cobain tamamen yüzümde
How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base?
Ona nasıl söyleyeceğim Elvis’in yeni ilk aşamayı aldığını?
In and out of the blue this cruise is losing altitude, all we need
Mavinin iniş ve çıkışlarında bu Cruise irtifa kaybediyor,tüm ihtiyacımız olan
Is a little more elevation, take me back to where I can breathe.
biraz yükseklik,nefes alabileceğim biryere beni geri al

When I’m bored, I, kinda drift away,
Sıkıldığımda sürükleniveririm
I’m not sure, quite, why we work all day
Emin değilim neden tüm gün çalışıyoruz
I’ve been thinking, and I’ve got this plan
Düşünüyordum ve bu plan aklıma geldi

Let’s go, right now
Hadi gidelim,şimdi

Come meet me in the sky I’ll be waiting for you
Gel benimle gökyüzünde buluş,seni bekliyor olacağım
And we can’t hear what they say
Ve onların söylediklerini duyamazsın
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Yukarda balonumun içinde,balonumda

Na na na na na na…mmmm
Na na na na na na…mmmm
Na na na na na na…mmmm
Na na na na na na…mmmm

Shake it, sh- shake it now
Salla ,salla şimdi
Gimme, gimme some
Biraz ver
Sailing sa-sailing through the clouds
Bulutlara doğru yelken açalım
Trippin’ trip trip it now
Yolculuk edelim şimdi

Come meet me in the sky I’ll be waiting for you
Gel benimle gökyüzünde buluş,seni bekliyor olacağım
And we can’t hear what they say
Ve onların söylediklerini duyamazsın
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Yukarda balonumun içinde,balonumda

Sing, sing along, along any song you want to
Söyle,birlikte söyleyelim,istediğin bir şarkıyı birlikte söyleyelim
Now we’re so high, it can’t rain
Şimdi çok yüksekteyiz,yağmur yağmaz
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha)
Yukarıda balonumun içinde

Come meet me in this…..Na na na na na na
Gel içinde benimşle buluş…