Three (Üç*)

You saying you’re going but you don’t say how long for
Gittiğini söylüyorsun ama ne kadar uzun süreceğini söylemiyorsun
You say it’s work, but I’m not sure
Çalıştığını söyledin ama emin değilim
You say you love me, then you walk right out the door
Beni sevdiğini söyledin sonra kapıya doğru yürüdün
I’m left here wanting more
Burada bıraktım daha fazlasını istiyorum
Of course there’s lots of things I could be getting on with
Elbette yapabileceğim birçok şey var
I’m never short of things to do
Yapacak işlerim asla bitmez
This afternoon I made a papier maché fish, mum
Öğleden sonra papier mache balığı yaptım, anne
I made it just for you
Bunu sadece senin için yaptım

Please don’t go, stay here with me
Lütfen gitme, burada benimle kal
It’s not my fault
Bu benim hatam değil
I’m only three
Ben sadece üçüm*
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm

My social calendar is busier than yours
Randevu defterim seninkinden daha yoğun
I’ve been out making lots of friends
Çok arkadaş edindim
You can’t play with us, ‘cos you’re always off on tour
Bizimle oynayamazsın çünkü sen her zaman turdasın
One day I hope you’ll meet them
Bir gün umarım onlarla tanışırsın

Please don’t go, stay here with me
Lütfen gitme, burada benimle kal
It’s not my fault
Bu benim hatam değil
I’m only three
Ben sadece üçüm*
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm

When things feel black and white
Şeyler siyah ve beyaz hissettirdiğinde
We’ll do some coloring in
Biz bunu biraz renklendireceğiz
When you want to play

Oynamak istediğinde
When you want to play with me
Benimle oynamak istediğinde
When things feel black and white
Şeyler siyah ve beyaz hissettirdiğinde
We’ll do some coloring in
Biz bunu biraz renklendireceğiz
When you want to play

Oynamak istediğinde
When you want to play with me
Benimle oynamak istediğinde

Please don’t go, stay here with me
Lütfen gitme, burada benimle kal
It’s not my fault
Bu benim hatam değil
I’m only three
Ben sadece üçüm*
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm
I’m only three
Ben sadece üçüm

*: Şarkının genel anlamına sayı olarak üç uymuyor, bu yüzden biraz araştırdığımda üç sayısının güç anlamına geldiğini öğrendim fakat yine de bu Lily Allen’ın ne kastettiğini öğrenmemize yetmiyor.
Gelen yorum üzerine edit: Şarkı Lily Allen’ın üç yaşındaki kızının ağzından babasına yazılmış.