Mama told me not to waste my life

Annem bana hayatımı boşa harcamamamı söyledi

She said spread your wings my little butterfly

Dedi ki, aç kanatlarını benim küçük kelebeğim

Don’t let what they say keep you up at night

İnsanların söylediklerinin seni gece uykusuz bırakmasına izin verme

And if they give you shhhh…

Ve eğer seni sustururlarsa 

Then they can walk on by

Bırak gitsinler 

 

 

My feet, feet can’t touch the ground

Ayaklarım, ayaklarım yere basmıyor

And I can’t hear a sound

Ve hiçbir ses duymuyorum

But you just keep on running up your mouth yeah

Ama sen saçma sapan konuşmaya devam ediyorsun

Walk, walk on over there

Git, git şurdan

‘Cause I’m too fly to care, oh yeah

Çünkü umursamayacak kadar hafiflemiş durumdayım, evet

 

Your words don’t mean a thing

Sözlerin hiçbir şey ifade etmiyor

I’m not listening

Dinlemiyorum

Keep talking, all I know is

Konuşmaya devam et, bildiğim tek şey 

 

Mama told me not to waste my life

Annem bana hayatımı boşa harcamamamı söyledi

She said spread your wings my little butterfly

Dedi ki, aç kanatlarını benim küçük kelebeğim

Don’t let what they say keep you up at night

İnsanların söylediklerinin seni gece uykusuz bırakmasına izin verme

And if they give you shhhh…

Ve eğer seni sustururlarsa

Then they can walk on by

Bırak gitsinler 

And they can’t detain you

Ve onlar seni engelleyemezler

‘Cause wings are made to fly

Çünkü kanatlar uçmak için yaratıldı

And we don’t let nobody bring us down

Bizi kimsenin yıkmasına izin vermiyoruz

No matter what you say – it won’t hurt me

Ne dersen de beni incitemez

Don’t matter if I fall from the sky

Gökyüzünden düşsem bile önemli değil

These wings are made to fly

Bu kanatlar uçmak için yaratıldı

 

 

I’m firing up on that runway

Pistten kalkmak için motoru ateşledim

I know we’re gonna get there someday

Biliyorum bir gün oraya ulaşacağız

But we don’t need no “Ready. Steady. Go!”, no

Ama bizim ‘hazır, bekle, başla!’ komutlarına ihtiyacımız yok, hayır

Talk, talk turns into air

Konuş, konuşman sadece havaya dönüşüyor

And I don’t even care, oh yeah

Ve umrumda bile değil 

 

Your words don’t mean a thing

Sözlerin hiçbir şey ifade etmiyor

I’m not listening

Dinlemiyorum

Keep talking, all I know is

Konuşmaya devam et, bildiğim tek şey 

 

 

Mama told me not to waste my life

Annem bana hayatımı boşa harcamamamı söyledi

She said spread your wings my little butterfly

Dedi ki, aç kanatlarını benim küçük kelebeğim

Don’t let what they say keep you up at night

İnsanların söylediklerinin seni gece uykusuz bırakmasına izin verme

And they can’t detain you

Ve onlar seni engelleyemezler

‘Cause wings are made to fly

Çünkü kanatlar uçmak için yaratıldı

And we don’t let nobody bring us down

Bizi kimsenin yıkmasına izin vermiyoruz

No matter what you say – it won’t hurt me

Ne dersen de beni incitemez

Don’t matter if I fall from the sky

Gökyüzünden düşsem bile önemli değil

These wings are made to fly

Bu kanatlar uçmak için yaratıldı

 

 

I don’t need no one saying hey, hey, hey,

Birinin bana söylemesine ihtiyacım yok 

I don’t hear no one saying hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Kimsenin söylediğini duymuyorum

You better keep on walking

En iyisi sen yoluna git

I don’t wanna hear your talking, boy’d

Konuştuğunu duymak istemiyorum oğlum

You better keep on walking

En iyisi sen yoluna git

I don’t wanna hear your talking, boy’d

Konuştuğunu duymak istemiyorum oğlum

 

 

Your words don’t mean a thing

Sözlerin hiçbir şey ifade etmiyor

I’m not listening

Dinlemiyorum

They’re just like water off my wings

Onlar tıpkı kanatlarımdan geçen hava gibi

Mama told me not to waste my life

Annem bana hayatımı boşa harcamamamı söyledi

She said spread your wings my little butterfly

Dedi ki, aç kanatlarını benim küçük kelebeğim

Don’t let what they say keep you up at night

İnsanların söylediklerinin seni gece uykusuz bırakmasına izin verme

And they can’t detain you

Ve onlar seni engelleyemezler

‘Cause wings are made to fly

Çünkü kanatlar uçmak için yaratıldı

And we don’t let nobody bring us down

Bizi kimsenin yıkmasına izin vermiyoruz

No matter what you say – it won’t hurt me

Ne dersen de beni incitemez

Don’t matter if I fall from the sky

Gökyüzünden düşsem bile önemli değil

These wings are made to fly

Bu kanatlar uçmak için yaratıldı