Logic (Ft. Alessia Cara& Khalid)-1-800-273-8255 [Türkçe Çeviri]

I’ve been on the low
Aşağıdaydım

I been taking my time
Zamanımı harcıyordum

I feel like I’m out of my mind
Aklımın dışında gibi hissederim

It feel like my life ain’t mine
Hayatım benim değilmiş gibi hissederim

Who can relate?
Kim ilgili olabilir?

Logic (Nakarat)

I don’t wanna be alive
Canlı olmak istemem

I don’t wanna be alive
Canlı olmak istemem

I just wanna die today
Bugün ölmek istemem

I just wanna die
Sadece ölmek isterim

I don’t wanna be alive
Canlı olmak istemem

I don’t wanna be alive
Canlı olmak istemem

I just wanna die
Sadece ölmek isterim

And let me tell you why
Ve nedenini sana söylememe izin ver

Logic
All this other shit I’m talkin’ ’bout they think they know it
Bütün bu diğer lanetler hakkında konuşuyorum onlar bildiklerini düşünüyor

I’ve been praying for somebody to save me, no one’s heroic
Ben beni koruyan bazıları için dua ediyorum,kimse kahraman değil

And my life don’t even matter
Ve hayatım bile umurumda değil

I know it I know it I know I’m hurting deep down but can’t show it
Onu biliyorum onu biliyorum derinlerde incindiğimi biliyorum ama onu gösteremem

I never had a place to call my own
Kendime seslenmek için asla bir yer edinmedim

I never had a home
Asla bir evim olmadı

Ain’t nobody callin’ my phone
Hiç kimse telefonumu aramaz

Where you been? Where you at? What’s on your mind?
Nerelerdeydin ? Neredesin? Aklında ne var?

They say every life precious but nobody care about mine
Onlar her hayatın değerli olduğunu söylerler ama kimse benimkini umursamaz

Alessia Cara
It’s the very first breath
İlk nefes çoktu

When your head’s been drowning underwater
Kafan suyun altında boğulurken

And it’s the lightness in the air
Ve havadaki ışıksızlık

When you’re there
Sen buradayken

Chest to chest with a lover
Bir sevgili ile hazineden hazineye

It’s holding on, though the road’s long
Tutunuyor, yolun uzunluğu boyunca

And seeing light in the darkest things
Ve en karanlıktaki şeyler ışıkla görünüyor

And when you stare at your reflection
Ve sen yansımana dik dik bakarken

Finally knowing who it is
Sonunda kim olduğunu biliyorsun

I know that you’ll thank God you did
Biliyorum sen yaptıklarından dolayı Tanrı’ya teşekkür edeceksin

Logic
I know where you been, where you are, where you goin’
Nerelerde olduğunu biliyorum, nerede olduğunu, nereye gittiğini

I know you’re the reason I believe in life
Biliyorum inandığım yaşamın nedeni sensin

What’s the day without a little night?
Küçük bir gece olmadan günler ne olur?

I’m just tryna shed a little light
Küçük bir ışığı … sadece deniyorum

It can be hard
Zor olabilir

It can be so hard
Zor olabilir

But you gotta live right now
Ama sen şimdi yaşamalısın

You got everything to give right now
Sen şimdi verdiğin her şeyi almalısın

Khalid

Pain don’t hurt the same, I know
Acı aynı acıtmaz, biliyorum

The lane I travel feels alone
Seyahat ettiğim şeritlerle yalnız hissederim

But I’m moving ’til my legs give out
Ama ben bacaklarım yorulana kadar devam ederim

And I see my tears melt in the snow
Ve karda eriyen göz yaşlarımı görürüm

But I don’t wanna cry
Ama ağlamak istemem

I don’t wanna cry anymore
Daha fazla ağlamak istemem

I wanna feel alive
Canlı hissetmek isterim

I don’t even wanna die anymore
Daha fazla ölmek bile istemem

Oh I don’t wanna
Oh istemem

I don’t wanna
İstemem

I don’t even wanna die anymore
Daha fazla ölmek bile istemem