London Grammar- Rooting For You (Türkçe Çeviri)

London-Grammar-Rooting-For-You

Let winter break
Hadi kış molası

Let it burn ’til I see you again
Seni tekrar görene kadar yanalım

I will be here with you
Seninle burada olacağım

Just like I told you I would
Sana söylediğim gibi sadece isteyecektim

I’d love to always love you
Seni sevdiğimi daima sevecektim

But I’m scared of loneliness
Ama yalnızlıktan korkuyorum

When I’m, when I’m alone with you
Ben olduğumda , ben seninle yalnız olduğumda

I know it’s hard
Biliyorum zor

Only you and I
Sadece sen ve ben

Is it all for me?
Hepsi benim için mi ?

Because I know it’s all for you
Çünkü biliyroum hepsi senin için

And I guess, I guess
Ve tahmin ediyorum , tahmin ediyorum

It is only, you are the only thing I’ve ever truly known
Sadece, sen sadece bugüne kadar bildiğim en iyi şeysin

So, I hesitate, if I can act the same for you
Bunun için , eğer ben senin için aynısını yaparsam tereddüt ederim

And my darlin’, I’ll be rooting for you
Ve sevgilim , senin için kökleneceğim

And my darlin’, I’ll be rooting for you
Ve sevgilim , senin için kökleneceğim

And where did she go?
Ve o nereye gitti ?

Truth left us long ago
Gerçek bizi uzun zaman önce bıraktı

And I need her tonight because I’m scared of loneliness with you, baby
Ve geceleri ona ihtiyacım var çünkü ben seninle yalnız olmaktan korkuyorum bebeğim

And I should let it go
Ve gitmeliyim

But all that is left is my perspective, broken and so left behind again
Ama hepsi benim perspektifimden ayrıldı , kırıldı ve tekrar arkada bıraktı