Sober 2 (Ayık)

 

You asked if I was feeling it, I’m psycho high
Hissedip hissetmediğimi sordun, ben ağır psikopatım
Know you won’t remember in the morning 
Sabah hatırlamayacağını bil
When I speak my mind
Aklımdan geçeni
Lights are on and they’ve gone home, but who am I?
Işıklar açık ve çoktan eve gittiler ama ben kimim?
Oh, how fast the evening passes, 
Oh, ne kadar hızlı geçti akşam
Cleaning up the champagne glasses
Temizliyor şampanya bardaklarını

We told you this was melodrama
Söylemiştik bu bir melodram
(Oh, how fast the evening passes
Oh, ne kadar hızlı geçti akşam
Cleaning up the champagne glasses)
Temizliyor şampanya bardaklarını
Our only wish is melodrama
Bizim tek dileğimiz melodram
(Oh, how fast the evening passes
Oh, ne kadar hızlı geçti akşam
Cleaning up the champagne glasses)
Temizliyor şampanya bardaklarını

And the terror
Ve terör
And the horror
Ve korku
When we wonder why we bother
Neden canımızın sıkıldığını merak ederken
And the terror and the horror
Terör ve korku
God, I wonder why we bother
Tanrım, neden dertlendiğimizi merak ediyorum
All the glamour and the trauma and the fuckin’
Tüm cazibe ve travma ve lanet olası
Melodrama
Melodram

All the gun fights
Tüm silah savaşları
And the lime lights
Ve limon ışınları
And the holy sick divine nights
Ve kutsal hasta geceler
They’ll talk about us, all the lovers
Bizim hakkımızda konuşacaklar, tüm aşıklar hakkında
How we kiss and kill each other
Nasıl öpüştüğümüz ve birbirimizi öldürdüğümüz
They’ll talk about us, and discover
Bizim hakkımızda konuşacaklar ve keşfimiz hakkında
How we kissed and killed each other
Nasıl öpüştüğümüz ve birbirimizi öldürdüğümüz

We told you this was melodrama
Söylemiştik bu bir melodram
You wanted something that we offer
Sunduğumuz şeyi istedin