Supercut* (Kesik Sahne)

In my head, I play a supercut of us
Kafamın içinde, bizim supercutımızı oynatıyorum
All the magic we gave off
Verdiğimiz tüm sihir
All the love we had and lost
Sevdiğimiz ve kaybettiğimiz her şey
And in my head
Kafamın içinde
The visions never stop
Hayalgücü asla durmaz
These ribbons wrap me up
Bu şeritler beni sarar
But when I reach for you
Ama ben sana ulaştığımda
There’s just a supercut
Yalnızca supercut var

In your car, the radio up
Arabanda, telsiz
In your car, the radio up
Arabanda, telsiz
We keep trying to talk about us
Bizim hakkımızda konuşmaya devam ediyoruz
I’m someone you maybe might love
Ben belki sevebileceğin biriyim
I’ll be your quiet afternoon crush
Sessiz bir öğleden sonra sakinleşeceğim
Be your violent overnight rush
Şiddetli gecede aceleci ol
Make you crazy over my touch
Dokunuşumla deliriyorsun

But it’s just a supercut of us
Ama bu yalnızca bizim kesilen sahnemiz
Supercut of us
Kesilen sahnemiz
Oh it’s just a supercut of us
Bu yalnızca bizim kesilen sahnemiz
Supercut of us
Kesilen sahnemiz

So I fall
Bu yüzden düşüyorum
Into continents and cars
Geniş arazilere ve arabalara
All the stages and the stars
Tüm sahnelere ve yıldızlara
I turn all of it
Bütün bunlara dönüşüyorum
To just a supercut
Sadece kesik sahnelere

Cause in my head (in my head, I do everything right)
Çünkü kafamın içinde (kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum)
When you call (when you call, I’ll forgive and not fight)
Sen çağırırken (seni çağırırken, seni affedeceğim ve savaşmayacağım)
Because ours (are the moments I play in the dark)
Çünkü bizim (karanlıkta oynadığım anılar)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
Vahşi ve parlaktık,kalbime gelen

In your car, the radio up
Arabanda, telsiz
In your car, the radio up
Arabanda, telsiz
We keep trying to talk about us
Bizim hakkımızda konuşmaya devam ediyoruz
I’m someone you maybe might love
Ben belki sevebileceğin biriyim
I’ll be your quiet afternoon crush
Sessiz bir öğleden sonra sakinleşeceğim
Be your violent overnight rush
Şiddetli gecede aceleci ol
Make you crazy over my touch
Dokunuşumla deliriyorsun

But it’s just a supercut of us
Ama bu yalnızca bizim kesilen sahnemiz
Supercut of us
Kesilen sahnemiz
Oh it’s just a supercut of us
Bu yalnızca bizim kesilen sahnemiz
Supercut of us
Kesilen sahnemiz

Cause in my head, in my head, I do everything right
Çünkü kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum
When you call I’ll forgive and not fight
Sen çağırdığında affedeceğim ve savaşmayacağım
All the moments I play in the dark
Karanlıkta oynadığım bütün anlar
Wild and fluorescent, come home to my heart
Vahşi ve parlak, kalbime gelen

Cause in my head (in my head, I do everything right)
Çünkü kafamın içinde (kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum)
When you call (when you call, I’ll forgive and not fight)
Sen çağırırken (seni çağırırken, seni affedeceğim ve savaşmayacağım)
Because ours (are the moments I play in the dark)
Çünkü bizim (karanlıkta oynadığım anılar)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
Vahşi ve parlaktık,kalbime gelen

Cause in my head (in my head, I do everything right)
Çünkü kafamın içinde (kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum)
When you call (when you call, I’ll forgive and not fight)
Sen çağırırken (seni çağırırken, seni affedeceğim ve savaşmayacağım)
Because ours (are the moments I play in the dark)
Çünkü bizim (karanlıkta oynadığım anılar)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
Vahşi ve parlaktık,kalbime gelen

In my head, I do everything right
Kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum
In my head, I do everything right
Kafamın içinde, her şeyi doğru yapıyorum

 

Supercut*= Tv dizilerinde veya filmlerde kesilen kısa sahneler