Faded lights on broken nights
Where lovers fight like children play
There’s a shadow in your house
It’s full of doubt never goes away

Buruk gecelerde solgun ışıklar
Âşıkların çocuklar gibi dövüştüğü yer
Evinde bir gölge var
Şüphe dolu şey asla çekip gitmiyor

Open doors, unspoken wars
The words are running round your head
Things you never meant to say
And things you wish you would have said

Açık kapılar, dile getirilmeyen savaşlar
Sözcükler kafanın içinden akıyor
Hiçbir şekilde demek istemediğin şeyler
Ve söylemeyi dilediğin şeyler

You can make a deal with the devil
Or a deal with the Lord
Just two notes ringing on the same passing chord

Şeytanla bir anlaşma yapabilirsin
Ya da Tanrı’yla
Aynı geçiş akordunda sadece iki nota çalıyor

Say what you want
Say what you need
But the truth I know the truth
Has never lie to me
Say that I’m wrong
Just let me be
Cuz the truth I know the truth
Will never lie, never lie to me

Ne söylemek istiyorsan söyle
Neye ihtiyacın varsa söyle
Ama gerçek bildiğim gerçek
Bana asla yalan söylemez
Yanıldığımı söyle
Sadece olmama izin ver
Çünkü gerçek bildiğim gerçek
Asla yalan söylemeyecek, bana asla yalan söyleme

Me, never lie to me

Bana, bana asla yalan söyleme

Open doors, unspoken wars
The words are running round your head
Things you never meant to say
And things you wish you would have said

Açık kapılar, dile getirilmeyen savaşlar
Sözcükler kafanın içinden akıyor
Hiçbir şekilde demek istemediğin şeyler
Ve söylemeyi dilediğin şeyler

You can make a deal with the devil
Or a deal with the Lord
Just two notes ringing on the same passing chord

Şeytanla bir anlaşma yapabilirsin
Ya da Tanrı’yla
Aynı geçiş akordunda sadece iki nota çalıyor

Say what you want
Say what you need
But the truth I know the truth
Has never lie to me
Say that I’m wrong
Just let me be
Cuz the truth I know the truth
Will never lie, never lie to me

Ne söylemek istiyorsan söyle
Neye ihtiyacın varsa söyle
Ama gerçek bildiğim gerçek
Bana asla yalan söylemez
Yanıldığımı söyle
Sadece olmama izin ver
Çünkü gerçek bildiğim gerçek
Asla yalan söylemeyecek, bana asla yalan söyleme

Me, never lie to me
Me, never lie to me

Bana, bana asla yalan söyleme
Bana, bana asla yalan söyleme

Hold all of your cards a little closer
So no one will ever know
Who you really are inside
Cuz you never let it show
You can make a deal with the devil
Or a deal with the Lord
Just two notes ringing on the same passing chord

Bütün kartlarını biraz daha yakın tut
Böylece kimse asla bilmez
Gerçekten özünde kimsin?
Çünkü hiç görünmesine izin vermiyorsun
Şeytanla bir anlaşma yapabilirsin
Ya da Tanrı’yla
Aynı geçiş akordunda sadece iki nota çalıyor

Say what you want
Say what you need
But the truth I know the truth
Has never lie to me
Say that I’m wrong
Just let me be
Cuz the truth I know the truth
Will never lie, never lie to me

Ne söylemek istiyorsan söyle
Neye ihtiyacın varsa söyle
Ama gerçek bildiğim gerçek
Bana asla yalan söylemez
Yanıldığımı söyle
Sadece olmama izin ver
Çünkü gerçek bildiğim gerçek
Asla yalan söylemeyecek, bana asla yalan söyleme

Me, never lie to me
Me, never lie to me
Truth will never lie
Me, never lie to me
Me, never lie to me

Bana, bana asla yalan söyleme
Bana, bana asla yalan söyleme
Hakikat asla yalan söylemez
Bana, bana asla yalan söyleme
Bana, bana asla yalan söyleme