No Witness

How do I get you out of my head?
Seni nasıl aklımdan çıkarabilirim
How do I get you back to my bed?
Seni nasıl yatağımdan çıkarabilirim
Oh lord, oh lord
Oh tanrım, oh tanrım
Tell me you’re crazy, tell me you’re scared
Bana deli olduğunu söyle, bana korktuğunu söyle
Tell me you still love what you had
Bana sahip olduklarını hala sevdiğini söyle
Oh lord, oh lord
Oh tanrım, oh tanrım

When there’s no more sins to care about
Umursanacak daha fazla günah yokken
And the hard rain dark times pour on down
Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken
When it’s all been said and done
Her şey söylendiğinde ve yapıldığında
No one can save me
Kimse beni kurtaramaz

Oh, bear me no witness
Oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh, oh tanıksız tahammül et bana
Tell me how many highs can get us so down
Bana ne kadar yüksekliğin bizi aşağı indirebileceğini söyle
Cause it don’t matter how many times we go ’round
Ne kadar gideceğimiz önemli olmadı
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana

No one can save me, love me or hate me
Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et
I’ll keep on waiting, nothing I won’t do
Bekleyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım
Take you, my love like a street cut drug
Seni alacağım, aşkım bir sokak gibi uyuşturucu kes
Never know what you’re really made of
Gerçekten neyden yapıldığını asla bilmeyeceğim
Oh lord, oh lord
Oh tanrım, oh tanrım

When there’s no more sins to care about
Umursanacak daha fazla günah yokken
And the hard rain dark times pour on down
Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken
When it’s all been said and done
Her şey söylendiğinde ve yapıldığında
No one can save me
Kimse beni kurtaramaz

Oh, bear me no witness
Oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana
Tell me how many highs can get us so down
Bana ne kadar yüksekliğin bizi aşağı indirebileceğini söyle
Cause it don’t matter how many times we go ’round
Kaç kere gideceğimiz önemli olmadığından

Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana 

No one can save me, love me or hate me
Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et
No one can save me, love me or hate me
Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et
No one can save me, love me or hate me
Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et
No one can save me, love me or hate me
Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et

When there’s no more sins to care about
Umursanacak daha fazla günah yokken
And the hard rain dark times pour on down
Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken
When it’s all been said and done
Her şey söylendiğinde ve yapıldığında
No one can save me
Kimse beni kurtaramaz

Oh, bear me no witness
Oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana

Oh, bear me no witness
Oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, bear me no witness
Oh, tanıksız tahammül et bana
Hear me now
Şimdi duy beni
Oh, oh oh, bear me no witness
Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana