Love Song (Aşk Şarkısı)

I found love in the nearest of places
En yakın yerlerde sevgiyi buldum
I knew that I would not let you go
Gitmene izin vermeyeceğimi biliyordum
It was summer and the rain was at bay
Yazdı ve koya yağmur yağıyordu
You came like the storm that washed me away
Beni yıkan fırtına gibi geldin

And if only love was this easy
Ve eğer bu sadece sevgiyse
I’d write a book about every time you kissed me
Beni her öptüğünde bi’ kitap yazardım
It was true, true, true love
Bu gerçekti, gerçek, gerçek aşk

I found peace in a world so cruel
Çok acımasız bi’ dünyada barışı buldum
You made me believe in something anew
Beni yeni bi’ şeye inandırdın
You’re my beginning, you’re my life till the end
Sen benim başlangıcımsın, sonuna kadar benim hayatımsın
I’d never let you walk on by
O tarafa ilerlemene izin vermezdim

And if only love was this easy
Ve eğer bu sadece sevgiyse
I’d write a book about every time you kissed me
Beni her öptüğünde bi’ kitap yazardım
It was true, true, true love
Bu gerçekti, gerçek, gerçek aşk
Oh, and it was real and new and true love
Oh, ve bu gerçekti ve yeni ve sahici aşk
‘Cause you made me believe in the world again
Çünkü beni yine dünyaya inandırdın
Oh, it was true, true true love
Oh, bu gerçekti, gerçek, gerçek aşk
Oh, and it was real and new and true love
Oh, ve bu gerçekti ve yeni ve sahici aşk

And, oh when you look at me
Ve sen bana baktığında
It makes me feel so strong
Beni çok güçlü hissettiriyor
It makes me remember what it was like to be young
Genç olmanın nasıl bi’ şey olduğunu hatırlamamı sağlıyor
And, oh when you look at me
Ve oh, sen bana baktığında
It makes me feel so strong
Beni çok güçlü hissettiriyor
It makes me remember, remember that I am the one
Beni hatırlatıyor, yegane olduğumu hatırlatıyor