Mabel (Ft.Kojo Funds)-Finders Keepers [Türkçe Çeviri]

[Kojo Funds]

Yeah
Evet
Yo, yo, yo, yo
Mabel, uh

[Kojo Funds]
Mama, don’t run away
Anne, uzaklara koşma

You know I got it, I know you want it
Biliyorsun ben aldım, biliyorum sen onu istersin

I’m a phone call away
Uzaktan bir aramam var

You know you’re on my mind
Sen biliyorsun kafamdasın

I know that you wanna stay
Biliyorum sen kalmamı istersin

Let me take you to space
Ara vermeme izin ver

I can smell you from miles away
Millerce uzaktan kokunu alabilirim

Wanna see you in lingerie
İç çamaşırıyla beni görmek ister misin

Oh yeah, yeah, yeah, yeah
Oh evet,evet,evet,evet

You’ve got it, I want it
Sen ona sahipsin, ben onu isterim

When I’m willing to put my all in
Ben hepsini içine koymak istediğimde

Wanna see you in the mornings
Sabahları görmek ister misin

It should be me that you’re callin’
Sen aradığında benim olmalısın

You’ve got it, I want it
Sen ona sahipsin, ben onu isterim

When I’m willing to put my all in
Ben hepsini içine koymak istediğimde

Wanna see you in the mornings
Sabahları görmek ister misin

It should be me that you’re callin’
Sen aradığında benim olmalısın

[Mabel]
Put your arms all around it
Ellerini etrafımda tut

Take it now that you’ve found it
Sen bulduğunu şimdi al

It don’t need to be no deeper
Daha derin olmasına ihtiyaç duyma

It’s finders keepers
Mal bulanındır

Put your arms all around it
Ellerini etrafımda tut

Take it now that you’ve found it
Sen bulduğunu şimdi al

It don’t need to be no deeper
Daha derin olmasına ihtiyaç duyma

It’s finders keepers
Mal bulanındır

It’s finders keepers
Mal bulanındır

It’s finders keepers
Mal bulanındır

It don’t need to be no deeper
Daha derin olmasına ihtiyaç duyma

It’s finders keepers
Mal bulanındır

[Mabel]
I got what you want
Ne istersen sahibim

If you trust me, trust me
Eğer bana güvenirsen, bana güvenirsen

I got what you want
Ne istersen sahibim

If you trust me then trust me
Eğer bana güvenirsen, sonradan bana güvenirsen

I got what you want, cause I got you
Ne istersen sahibim, çünkü ben sana sahibim

[Mabel]
I don’t need miracles from ya
Senden gelen mucizelere ihtiyacım yok

Stop going all digital on me
Tüm dijitallarden beni takip etmeyi bırak

Don’t feel like you need to try and love me
Beni sevmene ve denemeye ihtiyacın yokmuş gibi hissetme

‘Cause I don’t need a spiritual journey
Çünkü benim ruhani bir geziye ihtiyacım yok

[Mabel]
Boy, why you living in fear?
Erkeğim, niçin korku için yaşıyorsun?

You don’t live around here
Sen buralarda yaşayamazsın

Let’s make use of the timing
Hadi zamanlamayı kullanalım

These are the ends I stay
Burada kaldığım sonlar var

I don’t plan on coming your way
Senin yoluna gelme planım yok

Let’s make use of the timing
Hadi zamanlamayı kullanalım

[Mabel]
I don’t need miracles from ya’
Senden gelen mucizelere ihtiyacım yok

So let’s keep the talk minimal
Bu yüzden hadi düşük konuşalım

Is it criminal for me to want you right here, right now?
Burada olmayı istemen benim için suç mu, şimdi?

They say it’s all chemical
Onlar hep kimyasal olduğunu söylerler