Boy, you’re such a lost cause

Oğlum sen tam bir kayıpsın çünkü 

Now your name is crossed off

Şimdi senin adının üstü çizili

How you gonna fix this?

Bunu nasıl düzelteceksin?

You can’t even fix yourself

Kendini bile düzeltemezsin

It was almost two years

Neredeyse iki yıl olmuştu

That I chose to spend here 

All alone on New Year’s

Tüm yılbaşlarını  burada yalnız geçirmeyi seçeli

Thinkin’ “What the Hell?”

‘Neler oluyor?’ diye düşünüyordum 

I don’t wanna break your thread and needle

İğne ve ipliğini kırmak istemiyorum 

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse

Seni dikmek istiyorum ama yapamıyorum,reddediyorum

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmemeliydim ama yapamadım

Had a feeling that you never felt it

Senin hiç hissetmediğin duygular hissettim

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum 

Don’t know why I looked the other way

Neden başka bir yol aradım bilmiyorum 

I wanted you to change, yeah 

Değişmeni istedim

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmememeliydim ama kendime engel olamadım 

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum 

I bet you thought you gave me real love

Bahse varım bana gerçek aşkı verdiğini düşündün

But we spent it all in nightclubs

Ama biz hepsini gece kulüplerinde harcadık

All you ever wanna do is lie

Tek yapmak istediğin yalan söylemek 

Why you always such a Gemini?

Neden bu kadar kararsızsın?

Baby, who you tryna run from?

Bebeğim,kimden kaçmaya çalışıyorsun 

Me or all your problems?

Benden mi,tüm sorunlarından mi?

You know you will never solve ’em

Onları hiçbir zaman çözemeyeceğini biliyorsun

You don’t even know yourself

Kendini bile tanımıyorsun 

I don’t wanna break your thread and needle

İğne ve ipliğini kırmak istemiyorum 

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse

Seni dikmek istiyorum ama yapamıyorum,reddediyorum

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmemeliydim ama yapamadım

Had a feeling that you never felt it

Senin hiç hissetmediğin duygular hissettim

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum 

Don’t know why I looked the other way

Neden başka bir yol aradım bilmiyorum 

I wanted you to change, yeah 

Değişmeni istedim

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmememeliydim ama kendime engel olamadım 

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum 

(I don’t wanna break your thread and needle

İğne ve ipliğini kırmak istemiyorum 

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse

Seni dikmek istiyorum ama yapamıyorum,reddediyorum)

But it’s not possible

Ama bu mümkün değil 

Plus I’m not responsible

Ayrıca ben sorumlu değilim

For your self-made obstacles

Kendi kendine çıkardığın sorunlar için

Put my heart in the hospital, woah, woah-oh

Kalbimi hastaneye yatırdım, woah, woah-oh

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmemeliydim ama yapamadım

Had a feeling that you never felt it

Senin hiç hissetmediğin duygular hissettim

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum 

Don’t know why I looked the other way

Neden başka bir yol aradım bilmiyorum 

I wanted you to change, yeah 

Değişmeni istedim

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Seni sevmememeliydim ama kendime engel olamadım 

I always knew that you were too damn selfish

Senin çok bencil olduğunu her zaman biliyordum