Drowned World/Substitute for Love (Boğulmuş Dünya/Aşk İçin Yerine)

I traded fame for love
Aşk için şöhret ticareti yaptım
Without a second thought
İkinci fikir olmadan
It all became a silly a game
Hepsi aptal bir oyun oldu
Some things cannot be bought
Bazı şeyler satın alınamaz
I got exactly what I asked for
Ne için sorduğumu kesinlikle biliyorum
Wanted it so badly
Bunu çok fena istedim
Running, rushing back for more
Koşuyorum, daga fazla geriye dönmek için acele ediyorum
I suffered fools so gladly
Aptalları çok memnun ettim
And now, I find
Ve şimdi, buldum
I’ve changed my mind
Fikrmi değiştirdim

The face of you
Senin yüzün
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
Should I wait for you
Senin için beklemeli miyim
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime

I traveled round the world
Dünyayı dolaştım
Looking for a home
Bir ev arıyorum
I found myself in crowded rooms
Kalabalık odalarda kendimi buldum
Feeling so alone
Çok yalnız hissediyorum
I had so many lovers
Çok fazla sevgilim oldu
Who settled for the thrill
Heyecan için kim yerleşti?
Of basking in my spotlight
Benim spot ışığımın tadını çıkaran kim
I never felt so happy
Hiç mutlu hissetmedim

The face of you
Senin yüzün
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
Should I wait for you
Senin için beklemeli miyim
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime

Mmmmm, ooohhh, mmmmm
No Famous faces, far off places
Ünlü yüzler yok, uzak yerler
Trinkets I can buy
Alabileceğim ıvır zıvırlar
No handsome stranger, heady danger
Yakışıklı yabancı yok, düşüncesiz tehlike
Drug that I can try
Deneyebileceğim uyuşturucu
No ferris wheel, no heart to steal
Dönme dolap yok, çalınacak kalp yok
No laughter in the dark
Karanlıkta kahkaha yok
No one-night stand, no far-off land
Tek gecelik ilişki yok, uzak kara yok
No fire that I can spark
Parlayabileceğim ateş yok
Mmmmm, mmmmm

The face of you
Senin yüzün
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
Should I wait for you
Senin için beklemeli miyim
My substitute for love
Aşkım için benim yerime
My substitute for love
Aşkım için benim yerime

Now I find I’ve changed my mind
Şimdi buldum fikrimi değiştirdim
This is my religion
Bu benim dinim