Nothing Really Matters (Hiçbir Şey Önemli Değil)

When I was very young
Çok gençken
Nothing really mattered to me
Benim için hiçbir şey önemli değildi
But making myself happy
Ama kendimi mutlu ediyorum
I was the only one
Ben sadece biriydim
Now that I am grown
Şimdi olgunlaştım
Everything’s changed
Her şey değişti
I’ll never be the same
Asla aynı olmayacak
Because of you
Senin yüzünden

Nothing really matters
Hiçbir şey önemli değil
Love is all we need
Bütün ihtiyacımız aşk
Everything I give you
Sana her şeyi verdim
All comes back to me
Hepsi bana geri geldi

Looking at my life
Hayatıma bakıyorum
It’s very clear to me
Benim için çok açık
I lived so selfishly
Çok bencilce yaşadım
I was the only one
Ben sadece biriydim
I realize
Fark ettim
That nobody wins
Kimsenin kazanamadığı
Something is ending
Bir şeyler bitiyor
And something begins
Ve bir şeyler başlıyor

Nothing really matters
Hiçbir şey önemli değil
Love is all we need
Bütün ihtiyacımız aşk
Everything I give you
Sana her şeyi verdim
All comes back to-
Hepsi geri-
Nothing really matters
Hiçbir şey önemli değil
Love is all we need
Bütün ihtiyacımız aşk
Everything I give you
Sana her şeyi verdim
All comes back to me
Hepsi bana geri geldi

Nothing takes the past away
Hiçbir şey geçmişte kalmaz
Like the future
Gelecek gibi
Nothing makes the darkness go
Hiçbir şey karanlığa bırakılmaz
Like the light
Işık gibi
You’re shelter from the storm
Fırtınadan sığındın
Give me comfort in your arms
Kollarında bana rahatlık ver

Nothing really matters
Hiçbir şey önemli değil
Love is all we need
Bütün ihtiyacımız aşk
Everything I give you
Sana her şeyi verdim
All comes back to me
Hepsi bana geri geldi
Nothing really matters
Hiçbir şey önemli değil
Love is all we need
Bütün ihtiyacımız aşk
Everything I give you
Sana her şeyi verdim
All comes back to me
Hepsi bana geri geldi