Ray of Light (Işık Zerresi)

Zephyr in the sky at night I wonder
Merak ediyorum, gece gökyüzünde batı esintisi
Do my tears of mourning sink beneath the sun?
Gözyaşlarımın yası güneşin altında mı yıkanıyor?
She’s got herself a universe gone quickly
Kendinde hızla giden bir evreni var
For the call of thunder threatens everyone
Gök gürültüsü çağrısı herkesi tehdit ediyor

And I feel like I just got home
Ve sanki evim varmış gibi hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum
And I feel like I just got home
Ve sanki evim varmış gibi hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum

Faster than the speeding light she’s flying
Onun uçuşu sürat yapan ışıktan daha hızlı
Trying to remember where it all began
Nerede başladığını hatırlamaya çalışıyorum
She’s got herself a little piece of heaven
Kendinde bir parça cenneti var
Waiting for the time when Earth shall be as one
Dünyanın tek olduğu zaman için bekliyorum

And I feel like I just got home
Ve sanki evim varmış gibi hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum
And I feel like I just got home
Ve sanki evim varmış gibi hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum

Quicker than a ray of light
Işık zerresinden daha hızlı
Quicker than a ray of light
Işık zerresinden daha hızlı
Quicker than a ray of light
Işık zerresinden daha hızlı

Faster than the speeding light she’s flying
Onun uçuşu sürat yapan ışıktan daha hızlı
Trying to remember where it all began
Nerede başladığını hatırlamaya çalışıyorum
She’s got herself a little piece of heaven
Kendinde bir parça cenneti var
Waiting for the time when Earth shall be as one
Dünyanın tek olduğu zaman için bekliyorum

And I feel
Ve hissediyorum
Quicker than a ray of light, then gone for
Işık hüzmesinden daha hızlı, sonra için gitti
Someone else shall be there
Burada olması gereken birileri
Through the endless years
Sonsuz yıllar boyunca

She’s got herself a universe
O kahinata sahip
She’s got herself a universe
O kahinata sahip
She’s got herself a universe
O kahinata sahip
And I feel
Ve hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum
And I feel like I just got home
Ve sanki eve sahipmişim gibi hissediyorum
And I feel
Ve hissediyorum

Quicker than a ray of light she’s flying
Onun uçuşu sürat yapan ışık zerresinden daha hızlı
Quicker than a ray of light I’m flying
Uçuşum sürat yapan ışık zerresinden daha hızlı