Skin (Ten)

Do I know you from somewhere?
Seni bir yerlerden biliyor muyum?
Why do you leave me wanting more?
Neden beni daha fazla isteyerek bırakıyorsun?
Why do all the things I say
Neden söylediğim bütün şeyleri yapıyorsun
Sound like the stupid things I’ve said before?
Önceden söylediğim aptal şeyler gibi mi geliyor?
(Put your hand on my skin)
(Ellerini tenime koy)
(Put your hand on my skin)
(Ellerini tenime koy)
(Put your hand on my skin)
(Ellerini tenime koy)

Kiss me, I’m dying
Öp beni, ölüyorum
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
I close my eyes
Gözlerimi kapattım
I need to make a connection
Bağ kurmak zorundayım
I’m walking on a thin line
İnce bir çizgide yürüyorum
I close my eyes
Gözlerimi kapattım
I close my eyes
Gözlerimi kapattım

Do I know you from somewhere?
Seni bir yerlerden biliyor muyum?
Why do you leave me wanting more?
Neden beni daha fazla isteyerek bırakıyorsun?
Why do all the things I say
Neden söylediğim bütün şeyleri yapıyorsun
Sound like the stupid things I’ve said before?
Önceden söylediğim aptal şeyler gibi mi geliyor?

Touch me, I’m trying
Dokun bana, ölüyorum
To see inside of your soul
Ruhunun içini görmek için
I’ve got this thing
Bu şeye sahibim
I want to make a correction
Bağ kurmak istiyorum
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim
You’ve got this thing
Sen bu şeye sahipsin
You’ve got this thing
Sen bu şeye sahipsin

Do I know you from somewhere?
Seni bir yerlerden biliyor muyum?
Why do you leave me wanting more?
Neden beni daha fazla isteyerek bırakıyorsun?
Why do all the things I say
Neden söylediğim bütün şeyleri yapıyorsun
Sound like the stupid things I’ve said before?
Önceden söylediğim aptal şeyler gibi mi geliyor?

Kiss me, I’m dying
Öp beni, ölüyorum
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
I close my eyes
Gözlerimi kapattım
I need to have your protection
Korumana ihtiyacım var
I close my eyes
Gözlerimi kapattım
I close your eyes
Gözlerini kapat

(Kiss, kiss, kiss, kiss me)
(Öp, öp, öp, öp beni)

Do I know you from somewhere?
Seni bir yerlerden biliyor muyum?
Why do you leave me wanting more?
Neden beni daha fazla isteyerek bırakıyorsun?
Why do all the things I say
Neden söylediğim bütün şeyleri yapıyorsun
Sound like the stupid things I’ve said before?
Önceden söylediğim aptal şeyler gibi mi geliyor?

Kiss me, I’m dying
Öp beni, ölüyorum
Touch me, I’m trying, oh
Dokun bana, deniyorum
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
Touch me, I’m trying, oh
Dokun bana, deniyorum
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
Put your hand on my skin
Ellerini tenime koy
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim
I’m not like this all the time
Ben her zaman böyle değilim