Sky Fits Heaven (Gökyüzü Cennete Uydu)

Sky fits heaven so fly it
Cennet gökyüzüne uydu bu yüzden uçtum
That’s what the prophet said to me
Bu peygamberin bana ne dediği
Child fits mother so hold your baby tight
Çocuklar annelerine uyar bu yüzden bebeğini sıkı tut
That’s what my future could see
Bu geleceğimin ne görebileceği

Fate fits karma so use it
Kader karma*ya uyuyor bu yüzden bunu kullan
That’s what the wise man said to me
Bu, bilge adamın bana ne söylediği
Love fits virtue so hold on to the light
Aşk erdeme uyar bu yüzden ışığa tutun
That’s what our future will be
Bu bizim geleceğimizin ne olacağı

Traveling down this road
Bu yolun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum
I think I’ll follow the sun
Bence güneşi takip ediyorum
Isn’t everyone just
Herkes değil mi?
Traveling down their own road
Yolumuzun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as they go
Gittikleri gibi işaretleri izliyorum
I think I’ll follow my heart
Bence kalbimi takip edeceğim
It’s a very good place to start
Bu başlamak için iyi bir yer

Traveling down my own road
Kendi yolumun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum
Traveling down my own road
Kendi yolumun aşağısına yolculuk ediyorum
And I’m watching the signs as they go
Ve onlar gittiği gibi işaretleri izliyorum
Traveling, traveling
Yolculuk ediyorum, yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum
Hand fits giving so do it
Eller vermeye uyuyor bu yüzden yap
That’s what the Gospel said to me
Bu Gospel’in bana ne dediği
Life fits living so let your judgments go
Hayat yaşama uyuyor bu yüzden kararlarına devam et
That’s how our future should be
Bu geleceğimizin nasıl olması gerektiği

Traveling down this road
Bu yolun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum
I think I’ll follow the sun
Bence güneşi takip ediyorum
Isn’t everyone just
Herkes değil mi?
Traveling down their own road
Yolumuzun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as they go
Gittikleri gibi işaretleri izliyorum
I think I’ll follow my heart
Bence kalbimi takip edeceğim
It’s a very good place to start
Bu başlamak için iyi bir yer

Traveling down my own road
Kendi yolumun aşağısına yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum
Traveling down my own road
Kendi yolumun aşağısına yolculuk ediyorum
And I’m watching the signs as they go
Ve onlar gittiği gibi işaretleri izliyorum
Traveling, traveling
Yolculuk ediyorum, yolculuk ediyorum
Watching the signs as I go
Gittiğim gibi işaretleri iziliyorum