blank

Not all pain is black and blue
Strongest people come unglued
When someone gets the best of you
Don’t let them take the rest of you

Her acı mavi siyah değildir
Güçlü insanlar boyun eğmez
Biri sırtını yere getirdiğinde
Senden kalanını almasına da izin verme

Save a little for yourself, never give it all away
Save a little for some help, you know you’re gonna need someday
You’ve got a lotta love, enough to go round
Save a little for yourself
Save a little, oh
Save a little, oh

Biraz kendine sakla, hepsini verme
Biraz yardım için sakla, bir gün ihtiyacın olacak biliyorsun
Yeterince aşkın var, etrafında dolaşmak için
Biraz kendine sakla
Biraz sakla
Biraz sakla

Found some things you can’t control
Somewhere down the rabbit hole
And if you wanna stop feelin’ invisible
It doesn’t take a miracle

Kontrol edemediğin bazı şeyler buldun
Tavşanın deliğinde bir yerlerde
Görünmez hissetmekten vazgeçmek istiyorsan
Bir mucize gerekmez buna

Save a little for yourself, never give it all away
Save a little for some help, you know you’re gonna need someday
You’ve got a lotta love, enough to go round
Save a little for yourself
Save a little

Biraz kendine sakla, hepsini verme
Biraz yardım için sakla, bir gün ihtiyacın olacak biliyorsun
Yeterince aşkın var, etrafında dolaşmak için
Biraz kendine sakla
Biraz sakla

Love, it’s gonna be right there where you left it
Love, it’s gonna be closer than you think
Love, it’s gonna be all that we are left with
‘Cause the love that you give is only as good
As the love that you keep, is only as good
As the love that you give is only as good
As the love that you keep

Aşk, onu bıraktığın yerde olacak
Aşk, düşündüğünden daha yakın olacak
Aşk, kalan her şeyimiz olacak
Çünkü verdiğin aşk sadece iyi
Tuttuğun aşk gibi, sadece iyi
Çünkü verdiğin aşk sadece iyi
Tuttuğun aşk gibi, sadece iyi