Dear Hate
I saw you on the news today
Like a shock that takes my breath away
You fall like rain, cover us in drops of pain
I’m afraid that we just might drown

Sevgili Nefret
Bugün seni haberlerde gördüm
Nefesimi kesen bir şok gibi
Yağmur gibi düşüyorsun, bizi acının damlalarıyla kaplıyorsun
Sadece boğulabiliriz diye korkuyorum

Dear Hate
Well, you sure are colorblind
Your kiss is the cruelest kind
You could poison any mind
Just look at mine
Don’t know how this world keeps spinning ’round and ’round

Sevgili Nefret
Pekâlâ, renk körü olduğuna emin misin?
Öpücüğün en zalim tür
Her zihni zehirleyebilirsin
Sadece benimkine bak
Bu dünyanın nasıl daire çizerek dönmeye devam ettiğini bilmiyorum

You were there in the garden, like a snake in the grass
I see you in the morning staring through the looking glass
You whisper down through history and echo through these halls
But I hate to tell you, love’s gonna conquer all

Bahçedeydin, çimdeki bir yılan gibi
Seni sabahları aynaya baktığımda görüyorum
Tarih boyunca fısıldıyorsun ve şu salonlardan yankılanıyorsun
Ama seni söylemekten nefret ediyorum, sevgi her şeyi fethedecek

Dear Hate
You were smiling from that Selma bridge
In Dallas, when that bullet hit and Jackie cried
You pulled those towers from the sky
But even on our darkest nights
The world keeps spinning ’round

Sevgili Nefret
Selma köprüsünden gülümsüyordun
Dallas’ta, kurşun isabet ettiğinde ve Jackie ağladığında
O kuleleri gökten çektin
Ama en karanlık gecelerimizde bile
Dünya dönmeye devam ediyor

You were there in the garden, like a snake in the grass
I see you in the morning staring through the looking glass
You whisper down through history and echo through these halls
But I hate to tell you, love’s gonna conquer all

Bahçedeydin, çimdeki bir yılan gibi
Seni sabahları aynaya baktığımda görüyorum
Tarih boyunca fısıldıyorsun ve şu salonlardan yankılanıyorsun
Ama seni söylemekten nefret ediyorum, sevgi her şeyi fethedecek

Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh

Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh

Dear Love
Just when I think you’ve given up
You were there in the garden when I ran from your voice
I hear you every morning through the chaos and the noise
You still whisper down through history and echo through these halls
And tell me love’s gonna conquer all
Gonna conquer all

Sevgili Sevgi
Sadece pes ettiğini düşündüğümde
Sesinden kaçtığımda bahçedeydin
Seni her sabah karmaşa ve gürültüde duyuyorum
Hâlâ tarih boyunca fısıldıyorsun ve şu salonlardan yankılanıyorsun
Ve bana sevginin her şeyi fethedeceğini söyle
Her şeyi fethedeceğini