Emotional Machine (Duygusal Makine)


It’s hard to see
Bunu görmek zor
That you wanna be free
Özgür olma isteğini
‘Cause I don’t love you
Çünkü seni sevmiyorum
In the way that you want me to
Senin beni istediğin şekilde seni sevmiyorum

Cut from devotion, lost in an ocean
Sadakattan vazgeçtim, okyanusta kayboldum
Out of emotion for you
Senin için duygu dışı

I’m a machine
Ben bir makineyim
An emotional being
Bir duygusal varoluşla
Since I was a teen
Gençliğimden beri
Cut my feelings off clean, clean
Hislerimi temizledim, temizledim

It’s no excuse
Bu bir bahane değil
To treat me like you do
Senin davrandığın gibi davranmak için
My perception is skewed
Algım bozuldu
‘Cause I know what you went through
Çünkü neler yaşadığını biliyorum

Cut from devotion, lost in an ocean
Sadakattan vazgeçtim, okyanusta kayboldum
Out of emotion for you
Senin için duygu dışı

I’m a machine
Ben bir makineyim
An emotional being
Bir duygusal varoluşla
Since I was a teen
Gençliğimden beri
Cut my feelings off clean, clean
Hislerimi temizledim, temizledim


Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ooh, ooh

Did you ever truly love me? (Did you ever truly love me?)
Gerçekten beni hiç sevdin mi? (Gerçekten beni hiç sevdin mi?)
Were you just too scared to be free? (Were you just too scared to be free?)
Sadece özgür olmaktan çok korktun mu? (Sadece özgür olmaktan çok korktun mu?)
My God is dying silently (My God is dying silently)
Benim tanrım sessizce ölüyor (Benim tanrım sessizce ölüyor)
Nobody believes
Kimse bana inanmaz
Nobody believes
Kimse bana inanmaz

I’m a machine
Ben bir makineyim
An emotional being
Bir duygusal varoluşla
Since I was a teen
Gençliğimden beri
Cut my feelings off clean, clean
Hislerimi temizledim, temizledim

I’m a machine (Should I pretend that you didn’t exist?)
Ben bir makineyim (Gitmemişsin gibi mi davranmalıyım?)
An emotional being (Should I act like, like you’re somebody I miss?)
Bir duygusal varoluşla (Gibi mi davranmalıyım, sen özlediğim biriymişsin gibi mi davranmalıyım?)
Since I was a teen (A velvet glove around an iron fist)
Gençliğimden beri (Demir yumruğun etrafında kadife bir eldiven)
Cut my feelings off clean, clean (If you wanna survive, then ignorance is bliss)
Hislerimi temizledim, temizledim eğer hayatta kalmak istiyorsan, o zaman cehalet mutluluktur

Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Ooh, ooh