Karma

Karma: Yapılan bir şeyin dönüp dolaşıp kişiyi bulacağına dair duyulan inanç.Heartbreaker, real faker
Kalp kırıcı, gerçek sahtekar
Getting off in bad behaviour
Kötü davranışları terk ediyorum
I know you inside and out, out, out
Senin içini ve dışını biliyorum, dışını, dışını

You’re losing your temper
Keyfini kaçırıyorsun
Do you think they won’t remember?
Hatırlamayacaklarını mı zannediyorsun?
You’re only sorry when you’re coming down, down, down
Sen sadece gözden düştüğünde üzülürsün, düştüğünde, düştüğünde

Real hearts don’t lie
Gerçek kalpler yalan söylemez
Take it from me (I know)
Onu (kalbimi) benden alabilirsin (biliyorum)
You’ll see in time
Zamanla göreceksin
Take it from me
Onu (kalbimi) benden alabilirsin

It’s funny how it all goes down
Her şeyin mahvoluşu komik
Don’t be sorry when it comes around
Bu senin başına geldiğinde üzgün olma
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
Ain’t it funny how it all lights up?
Her şeyin açığa çıkması komik değil mi?
When you’re always trying to push your luck
Sen her zaman şansını zorlamaya çalışıyorsun
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh. ooh)

It starts with one snowball
Bir kartopuyla başladı
Then you watch the dominoes fall
Sonra domino taşlarının düşüşünü izle
You carry on and on
Durmadan devam ediyorsun
Without a doubt, doubt, doubt
Şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz

So vicious, this cycle
Bu devir çok ahlaksız
When you live in sweet denial
Tatlı inkar içinde yaşadığın zaman
But you’ll be sorry when you’re going down, down, down
Ama sen gözden düştüğünde üzgün olacaksın, düştüğünde, düştüğünde

Real hearts don’t lie
Gerçek kalpler yalan söylemez
Take it from me (I know)
Onu (kalbimi) benden alabilirsin (biliyorum)
You’ll see in time
Zamanla göreceksin
Take it from me
Onu (kalbimi) benden alabilirsin

It’s funny how it all goes down
Her şeyin mahvoluşu komik
Don’t be sorry when it comes around
Bu senin başına geldiğinde üzgün olma
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
Ain’t it funny how it all lights up?
Her şeyin açığa çıkması komik değil mi?
When you’re always trying to push your luck
Sen her zaman şansını zorlamaya çalışıyorsun
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh. ooh)


And when your world comes crashing down (it won’t save you)
Ve dünyan mahvolmaya başladığında (Bu seni kurtarmayacak)
All of the money in this town (it won’t save you)
Bu kasabadaki tüm para (Bu seni kurtarmayacak)
Can’t save your reputation now (it won’t save you, ooh, ooh)
Şimdi şöhretini kurtaramaz (Bu seni kurtarmayacak)

It’s funny how it all goes down
Her şeyin mahvoluşu komik
Don’t be sorry when it comes around
Bu senin başına geldiğinde üzgün olma
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
Ain’t it funny how it all lights up?
Her şeyin açığa çıkması komik değil mi?
When you’re always trying to push your luck
Sen her zaman şansını zorlamaya çalışıyorsun
I’m like “Oh my god I think it’s karma”
Ben ‘’Aman tanrım, bence bu karma’’ diyeceğim
(Ooh, ooh, ooh. ooh)