Meghan Trainor-No Tears Left To Cry (Türkçe Çeviri)

Oh I know
Oh biliyorum

I guess I gotta turn the page
Tahmin ediyorum ki sayfaları çevirmeliyim

‘Cause it’s not enough
Çünkü yeterli değil

Taking down the picture frames
Resim çerçeveleri aşağı düşerken

They’re hanging ’round like ghosts
Onlar hayaletler gibi asılı

Staring back and haunting me
Geriye bakıyor ve beni avlıyor

I tell myself to let you go
Gitmene izin verdiğimi kendi kendime söylemeliyim

I know I need some room to breathe
Biliyorum bazı odalarda nefes almaya ihtiyacım var

Nakarat
All these scars will fade in time
Tüm bu mendiller zamanda kaybolacak

It’s too much energy to hide
Gizlemek için çok fazla enerji var

And though your memory’s close behind
Ve hafızanın arkama yakınlaşmasına rağmen

I’ve got no tears left to cry
Ağlamak için gözyaşım kalmadı

Woah oh ohoh ohoh oh oh ohoh
Woah oh ohoh ohoh oh oh ohoh

Oh ohoh ohoh oh oh
Oh ohoh ohoh oh oh

Oh ohoh ohoh oh oh ohoh
Oh ohoh ohoh oh oh ohoh

Oh ohoh ohoh oh oh
Oh ohoh ohoh oh oh

We spoke words
Kelimeleri söyledik

I wished that we had never said
Keşke asla söylemeseydik

I had a favorite song
Bir favori şarkım vardı

You’d always put it through my head
Sen daima kafamı içine koyardın

Yeah days like this
Evet bunun gibi günler

The moments just makes me weak
Sadece beni zayıflatan anlar

I ain’t mean I miss your kiss
Öpüşünü özlemimi anlayamıyorum

But no one will take over me
Ama kimse beni iyileştiremez