If you weren’t born with it 
Eğer onunla doğmadıysan 
You can buy a couple ornaments 
Birkaç süs satın alabilirsin 
Just be sure to read the warning, kids 
Sadece uyarıyı okuduğunuzdan emin olun, çocuklar 
Cause pretty soon you’ll be bored of it 
Çünkü çok yakında ondan bıkmış olacaksınız 
Sexual, hey girl, if you wanna feel sexual 
Seksi, hey kızım, eğer seksi hissetmek istiyorsan 
You can always call up a professional 
Her zaman bir profesyoneli arayabilirsin
They stick pins in you like a vegetable 
Sana iğneler batırırlar tıpkı bir sebzeymişsin gibi 

Kids forever, kids forever 
Daima çocuklar, daima çocuklar 
Baby soft skin turns into leather 
Yumuşak bebek cildi meşine döner 
Don’t be dramatic it’s only some plastic 
Dramatik olma, sadece biraz plastik 
No one will love you if you’re unattractive 
Eğer çekici değilsen kimse seni sevmez 

Oh Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? 
Oh Bayan Patates Kafa, söyle bana, bu acının güzellik olduğu doğru mu? 
Does a new face come with a warranty? 
Yeni bir yüz garantiyle mi geliyor? 
Will a pretty face make it better? 
Güzel bir yüz onu daha iyi mi yapacak? 
Oh Mr. Potato Head, tell me, how did you afford her surgery? 
Oh Bay Patates Kafa, söyle bana, onun ameliyatını nasıl karşıladın? 
Do you swear you’ll stay forever? 
Daima kalacağına yemin ediyor musun? 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 

ıf you want a little more confidence 
Eğer birazcık daha özgüven istiyorsan 
Potatoes turn to french fries, yeah it’s common sense 
Patatesler patates kızartmasına döner, evet bu sağduyu 
All you need’s a couple more condiments 
Tüm ihtiyacın olan bir çift tatlandırıcı 
And a hundred thousand dollars for some compliments 
Ve birkaç iltifat için yüz bin dolar 
It’s such a waste 
Ne israf ama 
When little girls grow into their mother’s face 
Küçük kızlar annelerinin yüzleri haline geldiğinde
But little girls are learning how to cut and paste
Ama küçük kızlar nasıl kopyalayıp yapıştırılacağını öğreniyorlar
And pucker up their lips until they suffocate 
Ve boğulana dek dudaklarını buruşturuyorlar 

Kids forever, kids forever
Daima çocuklar, daima çocuklar 
Baby soft skin turns into leather 
Yumuşak bebek cildi meşine döner 
Don’t be dramatic it’s only some plastic 
Dramatik olma, sadece biraz yapmacık  
No one will love you if you’re unattractive 
Eğer çekici değilsen kimse seni sevmez

Oh Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? 
Oh Bayan Patates Kafa, söyle bana, bu acının güzellik olduğu doğru mu? 
Does a new face come with a warranty? 
Yeni bir yüz garantiyle mi geliyor? 
Will a pretty face make it better? 
Güzel bir yüz onu daha iyi mi yapacak? 
Oh Mr. Potato Head, tell me, how did you afford her surgery? 
Oh Bay Patates Kafa, söyle bana, onun ameliyatını nasıl karşıladın? 
Do you swear you’ll stay forever? 
Daima kalacağına yemin ediyor musun? 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 

Oh Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? 
Oh Bayan Patates Kafa, söyle bana bu acının güzellik olduğu doğru mu? 
Does a new face come with a warranty? 
Yeni bir yüz garantiyle mi geliyor? 
Will a pretty face make it better? 
Güzel bir yüz onu daha iyi mi yapacak? 
Oh Mr. Potato Head, tell me, how did you afford her surgery? 
Oh Bay Patates Kafa, söyle bana, onun ameliyatını nasıl karşıladın? 
Do you swear you’ll stay forever? 
Daima kalacağına yemin ediyor musun? 

Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile 
Stay forever, stay forever 
Daima kal, daima kal 
Even if her face don’t stay together 
Yüzü bir arada kalmasa bile