metallica – lux æterna türkçe çeviri

Anticipation
In domination
A sea of hearts beat as one, unified
Magnification
All generations
Approaching thunder awaiting the light

Hakimiyet bekletisi
Denizler dolusu kalpler bir atıyor, birleşiyor
Büyüme
Tüm nesiller
Işığı bekleyen gök gürültüsü yaklaşıyor

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Ya tam hızla git ya da gitme
Ya tam hızla git ya da gitme

Lux æterna
Lux æterna, yeah

Sonsuz ışık
Sonsuz ışık

Exhilaration
Frenzied sensation
Kindred alliance connected inside
Commiseration
Sonic salvation
Cast out the demons that strangle your life

Heyecan
Çılgın his
Benzer ittifaklarlar bağlanıyor
Komisyon
Sonik kurtuluş
Hayatını boğan şeytanları dışarı at

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Ya tam hızla git ya da gitme
Ya tam hızla git ya da gitme

Lux æterna
Lux æterna, yeah
Lux æterna

Sonsuz ışık
Sonsuz ışık
Sonsuz ışık

Emancipation
Kill isolation
Never alone for the feelings alike
Amplification
Lightning the nation
Never alive more than right here tonight

Kurtuluş
İzolasyonu öldür
Benzer duygular asla yalnız değildir
Amplifikas
Ulusu aydınlat
Bu gece olduğundan daha canlı hiç olmadın

Full speed or nothing
Full speed or nothing

Ya tam hızla git ya da gitme
Ya tam hızla git ya da gitme

Lux æterna
Lux æterna, yeah

Sonsuz ışık
Sonsuz ışık