mia rodriguez – superglue türkçe çeviri

Wish I could dive in that ocean blue
Fix my heart with some superglue
Why is it the hardest thing to do
To let somebody love you?
Wish I could fall down the rabbit hole
And trust something that I can’t control
Why is it the hardest thing I know
To let somebody love you?

Keşke o okyanus mavisine dalabilseydim
Kalbimi bir süper yapıştırıcıyla tamir et
Neden yapılması en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?
Keşke tavşan deliğinden düşebilseydim
Ve kontrol edemediğim bir şeye güvenseydin
Neden bildiğim en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?

I think that maybe I’m broken
That’s jus the way I came
And when you rip up the box open
All you get is cellophane
I used to have these emotions
That added up to pain
Now all I got is lonely in my DNA

Sanırım belki kırıldım
Ben de böyle geldim dünyaya
Ve kutuyu yırtıp açtığında
Tek aldığın selofan
Ben bu duyguları yaşardım
Bu acıya eklendi
Şimdi sahip olduğum tek şey DNA’mda yalnızlık

Why-y-y-y, am I, I-I out of my mind?
I can’t help it

Neden ben aklımıkaçırdım?
Durduramıyorum

Wish I could dive in that ocean blue
Fix my heart with some superglue
Why is it the hardest thing to do
To let somebody love you?
Wish I could fall down the rabbit hole
And trust something that I can’t control
Why is it the hardest thing I know
To let somebody love you?

Keşke o okyanus mavisine dalabilseydim
Kalbimi bir süper yapıştırıcıyla tamir et
Neden yapılması en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?
Keşke tavşan deliğinden düşebilseydim
Ve kontrol edemediğim bir şeye güvenseydin
Neden bildiğim en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?

The movies all make it look easy
To let somebody in
Like fallin’ asleep, feel like breathin’
An impulse under your skin

Filmler hepsinin kolay görünmesini sağlıyor
Birinin içeri girmesine izin vermeyi mesela
Uyuyakalmak gibi, nefes alıyormuş gibi hissediyorum
Cildinizin altında bir dürtü

Why-y-y-y, am I, I-I out of my mind?
I can’t help it

Neden ben aklımıkaçırdım?
Durduramıyorum

Wish I could dive in that ocean blue
Fix my heart with some superglue
Why is it the hardest thing to do
To let somebody love you?
Wish I could fall down the rabbit hole
And trust something that I can’t control
Why is it the hardest thing I know
To let somebody love you?

Keşke o okyanus mavisine dalabilseydim
Kalbimi bir süper yapıştırıcıyla tamir et
Neden yapılması en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?
Keşke tavşan deliğinden düşebilseydim
Ve kontrol edemediğim bir şeye güvenseydin
Neden bildiğim en zor şey
Birinin seni sevmesine izin vermek?

Love you
Lo, lo-lo, love you (Fix my heart with some superglue
Why is it the hardest thing to do)
Love you (Wish I could fall down the rabbit hole)
And trust something that I can’t control
Lo, lo-lo, love you (Why is it the hardest thing I know?)

Seni seviyorum
Seni seviyorum (Kalbimi bir süper yapıştırıcıyla tamir et
Neden yapılması en zor şey)
Seni seviyorum (Keşke tavşan deliğinden düşebilseydim)
Ve kontrol edemediğim bir şeye güveniyorum
Seni seviyorum (Neden bildiğim en zor şey bu?)