“You are beautiful in every way

“Sen her şekilde güzelsin

I know you’ll light up the world someday”

Bir gün dünyayı aydınlatacaksın biliyorum”

Yeah, that’s what my mama used to say

Evet, bu annemin eskiden dediği şeydi

Those words, they keep coming back to me

Bu kelimeler bana geri dönmeye devam ediyor

Yeah, we’re never gonna slow down

Evet, asla yavaşlamayacağız

As long as we’re on our own now

Şimdi kendibaşımıza olduğumuz sürece 

And I don’t care if we’re so low

Ve çok alçaktaysak umursamam

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We keep chasing new highs

Yeni yükseklikleri kovalamaya devam ediyoruz

Staying up till the sunrise

Gün doğana kadar ayakta kalıyoruz

And if we would lose sight

Ve eğer gözden kaçırırsak

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

And our life has taught me to be strong

Ve hayatımız bana güçlü olmayı öğretti

And nothing’s gonna bring me down, oh no, no, no

Ve hiçbir şeyin beni aşağı çekemeyeceğini,oh hayır, hayır, hayır

Yeah, I failed only for so long

Evet, uzun zamandır tek başarısız oldum

But now I, I’ve got someone to lean on

Ama şimdi benim, benim güvenebileceğim biri var

Yeah, we are slowly on our way

Evet, yavaşça yolumuzdayiz

Reaching for a higher stage

Daha üst kademeye çıkıyoruz

No body can take our place

Hiç kimse yerimizi alamaz

Yeah, we’re never gonna slow down

Evet, asla yavaşlamayacağız

As long as we’re on our own now

Şimdi kendibaşımıza olduğumuz sürece 

And I don’t care if we’re so low

Ve çok alçaktaysak umursamam

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We keep chasing new highs

Yeni yükseklikleri kovalamaya devam ediyoruz

Staying up till the sunrise

Gün doğana kadar ayakta kalıyoruz

And if we would lose sight

Ve eğer gözden kaçırırsak

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

Yeah, we’re never gonna slow down

Evet, asla yavaşlamayacağız

As long as we’re on our own now

Şimdi kendibaşımıza olduğumuz sürece 

And I don’t care if we’re so low

Ve çok alçaktaysak umursamam

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz

We keep chasing new highs

Yeni yükseklikleri kovalamaya devam ediyoruz

Staying up till the sunrise

Gün doğana kadar ayakta kalıyoruz

And if we would lose sight

Ve eğer gözden kaçırırsak

We rise and fall together

Birlikte yükselir ve birlikte düşeriz