Miley Cyrus Used To Be Young Türkçe Çevirisi

[Verse 1]
The truth is bulletproof, there's no foolin' you
Gerçek kurşun geçirmez, seni kandırmak yok
I don't dress the same
Aynı şekilde giyinmiyorum
Me and who you say I was yesterday
Ben ve dün olduğumu söylediğin kişi
Have gone our separate ways
Yollarımız ayrıldı
Left my livin' fast somewhere in the past
Hızlı yaşamayı geçmişte bir yerde bıraktım
'Cause that's for chasin' cars
Çünkü o arabaları kovalamak için
Turns out open bars lead to broken hearts
Açık barların kırık kalplere yol açtığı ortaya çıktı
And goin' way too far
Ve çok ileri gidiyorum

[Chorus]
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
I know I used to be fun
Eskiden eğlenceli olduğumu biliyorum
You say I used to be wild
Eskiden vahşi olduğumu söylüyorsun
I say I used to be young
Eskiden gençtim diyorum
You tell me time has done changed me
Zamanın beni değiştirdiğini söylüyorsun
That's fine, I've had a good run
Sorun değil, iyi bir dönem geçirdim
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
That's 'cause I used to be young
Çünkü eskiden gençtim

[Verse 2]
Take one, pour it out, it's not worth cryin' 'bout
Bir tane al, dök, ağlamaya değmez
The things you can't erase
Silemeyeceğin şeyler
Like tattoos and regrets, words I never meant
Dövmeler ve pişmanlıklar gibi, hiç istemediğim kelimeler
And ones that got away
Ve kaçıp gidenler
Left my livin' fast somewhere in the past
Hızlı yaşamayı geçmişte bir yerde bıraktım
And took another road
Ve başka bir yola saptı
Turns out crowded rooms empty out as soon
Kalabalık odaların en kısa sürede boşaldığı ortaya çıktı
There's somewhere else to go, oh
Gidecek başka bir yer var, oh

[Chorus]
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
I know I used to be fun
Eskiden eğlenceli olduğumu biliyorum
You say I used to be wild
Eskiden vahşi olduğumu söylüyorsun
I say I used to be young
Eskiden gençtim diyorum
You tell me time has done changed me
Zamanın beni değiştirdiğini söylüyorsun
That's fine, I've had a good run
Sorun değil, iyi bir dönem geçirdim
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
That's 'cause I used to be young
Çünkü eskiden gençtim

[Bridge]
Oh
Oh
Oh woah, oh woah
Oh woah, oh, yeah
Woah
Woah
Oh woah, oh woah
Oh woah, oh

[Chorus]
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
Messed up, but, God, was it fun
Berbattı, ama, Tanrım, eğlenceliydi
I know I used to be wild
Eskiden vahşi olduğumu biliyorum
That's 'cause I used to be young
Çünkü eskiden gençtim
Those wasted nights are not wasted
O boşa geçen geceler boşa değil
I remember every one
Her birini hatırlıyorum
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
That's 'cause I used to be young
Çünkü eskiden gençtim
You tell me time has done changed me
Zamanın beni değiştirdiğini söylüyorsun
That's fine, I've had a good run
Sorun değil, iyi bir dönem geçirdim
I know I used to be crazy
Eskiden deli olduğumu biliyorum
That's 'cause I used to be young
Çünkü eskiden gençtim