My God, I’m so lonely
So I open the window
To hear sounds of people
To hear sounds of people

Tanrım, çok yalnızım
O yüzden camı açtım
İnsanların seslerini duymak için
İnsanların seslerini duymak için

Venus, planet of love
Was destroyed by global warming
Did its people want too much, too?
Did its people want too much?

Venüs, aşkın gezegeni
Küresel ısınma tarafından yok edildi
Oranın insanları da mı çok şey istiyordu?
Oranın insanı çok şey mi istedi?

And I don’t want your pity
I just want somebody near me
Guess I’m a coward
I just want to feel alright

Ve senin acımanı istemiyorum
Sadece yanımda birini istiyorum
Sanırım ben bir korkağım
Sadece iyi hissetmek istiyorum

And I know no one will save me
I just need someone to kiss
Give me one good honest kiss
And I’ll be alright

Ve kimsenin beni kurtarmayacağını biliyorum
Sadece öpecek birine ihtiyacım var
Bana sadece güzel, dürüst bir öpücük ver
Ve sonra iyi olacağım

Nobody, nobody, nobody
Nobody, nobody
Ooh, nobody, nobody, nobody

Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse
Hiç kimse, hiç kimse
Ah, hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse

I’ve been big and small
And big and small
And big and small again
And still nobody wants me
Still nobody wants me

Büyüdüm ve küçüldüm
Ve büyüdüm ve küçüldüm
Ve tekrar büyüyüp küçüldüm
Ve hala hiç kimse beni istemiyor
Hala hiç kimse beni istemiyor

And I know no one will save me
I’m just asking for a kiss
Give me one good movie kiss
And I’ll be alright

Ve kimsenin beni kurtarmayacağını biliyorum
Sadece bir öpücük istiyorum
Bana güzel bir film sahnesi öpücüğü ver
Ve iyi olacağım

Nobody, nobody, nobody
Nobody, nobody
Ooh, nobody, nobody
Nobody, nobody, nobody

Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse
Hiç kimse, hiç kimse
Ah, hiç kimse, hiç kimse

Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse