We fought again
I ran out the apartment
You say you love me
I believe you do
But I walk down and up and down
And up and down this street
‘Cause you just don’t like me
Not like you used to

Yine kavga ettik
Apartmandan kaçtım
Beni sevdiğini söylüyorsun
Sevdiğine inanıyorum
Ama aşağı ve yukarı ve aşağı yürüyorum
Ve bu caddeyi boylu boyunca
Çünkü sen beni sevmiyorsun
Eskisi kadar değil

That’s our lamp
It shines like a big moon
We may be ending
I’m standing in the dark
Looking up into our room
Where you’ll be waiting for me
Thinking that’s where you loved me
That’s where you loved me

O bizim lambamız
Büyük bir ay gibi parlıyor
Bitiyor olabiliriz
Karanlıkta duruyorum
Odamıza bakarken
Beni orada bekleyeceksin
Beni sevdiğin yerin orası olduğunu düşünüyorum
Beni sevdiğin yer orası

Thinking that’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me
That’s where you loved me

Beni sevdiğin yerin orası olduğunu düşünüyorum
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası
Beni sevdiğin yer orası