I’m no professional dancer
Baby, I ain’t no Michael Jackson
But I would learn any move
Get with any groove
Just to dance with you
I’ll let my feet do the talking
I met her out when I’m walking
Show you what I can do
And you know it’s true
When I dance with you

 

Usta bir dansçı değilim
Bebeğim,ben Michael Jackson değilim
Ama her hareketi öğrenebilirim
Her geleneğe ayak uydurabilirim
Sadece seninle dans etmek için
Ayaklarımın konuşmasına izin veririm
Yürürken onunla buluşurum
Sana yapabildiklerimi göstereyim
Böylece doğru olduğunu bilirsin
Seninle dans ettiğimde

 

Oh-oh-oh-oh, give me your hand
Oh-oh-oh-oh, I’ll be who I am
Oh-oh-oh-oh, I ain’t no Michael Jackson
But give me one chance, one chance to dance

 

Oh-oh-oh-oh,elini bana ver
Oh-oh-oh-oh, kendim olacağım
Oh-oh-oh-oh, ,ben Michael Jackson değilim
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans

 

Oh-oh-oh-oh
Give me one chance, one chance to dance
Oh-oh-oh-oh
Give me one chance, one chance to dance

 

Oh-oh-oh-oh
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Oh-oh-oh-oh
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans

 

I’m no professional dancer
Baby, give me your answer
I’ll practice everyday
Don’t care what record plays
When i dance with you
You take the lead and I’ll follow
I’ll take my pride and I’ll swallow
May not have Jagger moves
But I ain’t gonna lose
When I dance with you

 

Usta bir dansçı değilim
Bebeğim,bana cevabını ver
Her gün pratik yapacağım
Hangi şarkının çaldığı umrumda değil
Seninle dans ettiğimde
Sen liderlik yap ben takip edeceğim
Gururumu alacağım ve yutacağım
Jagger gibi hareketlerim olmayabilir belki
Ama kaybetmeyeceğim
Seninle dans ettiğimde

 

Oh-oh-oh-oh, give me your hand
Oh-oh-oh-oh, I’ll be who I am
Oh-oh-oh-oh, I ain’t no Michael Jackson
But give me one chance, one chance to dance

 

Oh-oh-oh-oh,elini bana ver
Oh-oh-oh-oh, kendim olacağım
Oh-oh-oh-oh, ,ben Michael Jackson değilim
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans

 

Oh-oh-oh-oh
Give me one chance, one chance to dance
Oh-oh-oh-oh
Give me one chance, one chance to dance

 

Oh-oh-oh-oh
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Oh-oh-oh-oh
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans

 

And if I fall to my knees
I won’t crumble and freeze
I’ll pick myself up and I’ll try it again, and again until you see
I’ll take you by the hand
Just listen to me
Oh baby, if you could just give me a half of a chance
To make you understand
I know exactly who I am
I ain’t no Michael Jackson
But give me one chance, one chance to dance

 

Eğer dizlerimin üstüne düşersem
Yıkılmayacak ve donmayacağım
Kendimi toparlarım ve tekrar denerim,sen görene kadar ta ki
Seni elimle kavrayacağım
Sadece beni dinle
Ah bebeğim bana yarım bir şans versen
Anlamanı sağlamam için
Ben kim olduğumu biliyorum
Michael Jackson değilim
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans

 

Give me one chance, one chance to dance
Give me one chance, one chance to dance
I ain’t no Michael Jackson
But give me one chance, one chance to dance
One chance, one chance to dance
One chance, one chance to dance

 

Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Michael Jackson değilim
Bebeğim bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans
Bana bir şans ver,dans etmek için bir şans