Like the rain on a sunny day

Güneşli bir gündeki yağmur gibi 

There’s a shadow behind your face

Yüzünün ardında gölge var 

Tell me what you’re running from

Söyle bana neyden kaçtığını

 

I don’t know what made you so afraid

Seni bu kadar korkutan ne bilmiyorum

Don’t you know you got the best of me?

İçimdeki iyiliği ortaya çıkarttığını bilmiyor musun?

Yeah, you’re everything I want

Evet, istediğim her şey sensin

 

 

Anyone can see

Herkes bunu görebilir

Anyone can see

Herkes bunu görebilir

Your heartache, heartache

Kalp kırıklığını, kalp kırıklığını

You can talk to me

Benimle konuşabilirsin

It’s more than skin deep

Bu yüzeysellikten fazlası

But I’m trying, yeah

Ama ben deniyorum, evet 

 

 

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Yeah, you can show me your heart

Evet, bana kalbini gösterebilirsin

If you put it all in my hand

Eğer her şeyi avcuma koyarsan

No I swear

Hayır yemin ederim

No, I won’t break it apart

Hayır, onu kırmam

 

 

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken 

Show me all that you are

Bana olduğun her şeyi göster

And if you get lost in the light

Eğer ışıkta kaybolursan

It’s okay, I can see in the dark

Sorun değil, ben karanlıkta da görebilirim

 

 

All your thoughts running through your head

Tüm düşüncelerin kafanın içinde dönüp dolaşıyor

The things you think that are left unsaid

Düşündüğün şeyler dile getirilmemiş

Just wanna know where you came from

Sadece nereden geldiğini bilmek istiyorum

Why would you wanna play someone else

Neden başkası gibi davranmak istiyorsun

I love you best when you’re just yourself

Sen kendin olunca seni en çok o zaman seviyorum

Yeah, you’re everything I want

Evet, sen istediğim her şeysin

 

 

Anyone can see

Herkes bunu görebilir

Anyone can see

Herkes bunu görebilir

Your heartache, heartache

Kalp kırıklığını, kalp kırıklığını

You can talk to me

Benimle konuşabilirsin

It’s more than skin deep

Bu yüzeysellikten fazlası

But I’m trying, yeah

Ama ben deniyorum, evet 

 

 

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Yeah, you can show me your heart

Evet, bana kalbini gösterebilirsin

If you put it all in my hand

Eğer her şeyi avcuma koyarsan

No I swear

Hayır yemin ederim

No, I won’t break it apart

Hayır, onu kırmam

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Show me all that you are

Bana olduğun her şeyi göster

And if you get lost in the light

Eğer ışıkta kaybolursan

It’s okay, I can see in the dark

Sorun değil, ben karanlıkta da görebilirim

 

 

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Yeah, you can show me your heart

Evet, bana kalbini gösterebilirsin

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Yeah, you can show me your heart

Bana kalbini gösterebilirsin

(Show me your heart)

Bana kalbini göster

If you put it all in my hand

Eğer her şeyi avcuma koyarsan

No I swear

Hayır yemin ederim

No, I won’t break it apart

Hayır, onu kırmam

(Break it apart)

Kırmam

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Show me all that you are

Bana olduğun her şeyi göster

(Show me all that you are)

Bana olduğun her şeyi göster

And if you get lost in the light

Eğer ışıkta kaybolursan

It’s okay, I can see in the dark

Sorun değil, ben karanlıkta da görebilirim

(I can see in the dark)

Karanlıkta görebilirim

Since we’re alone

Hazır biz yalnızken

Yeah, you can show me your heart

Evet, bana kalbini gösterebilirsin

Show me your heart

Bana kalbini göster

Yeah, we are alone now

Evet, yalnızız şimdi

Show me your heart

Bana kalbini göster