Waiting here for someone
Burada birisini bekliyorum
Only yesterday we were on the run
Daha dün koşturuyorduk
You smile back at me and your face lit up the sun
Dönüp bana gülümsemiştin ve yüzün güneş gibi parlamıştı
Now I’m waiting here for someone
Şimdi burada birisini bekliyorum

And oh, love, do you feel this rough?
Ve, ah, aşk, bu kabalığı hissediyor musun?
Why’s it only you I’m thinking of
Neden düşündüğüm tek şey sensin?

My shadow’s dancing
Gölgem dans ediyor
Without you for the first time
İlk defa sensiz olarak
My heart is hoping
Kalbim umut ediyor
You’ll walk right in tonight
Bu gece dosdoğru yürüyeceksin
Tell me there are things that you regret
Bana pişman olduğun şeyleri söyleyeceksin
Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
Çünkü dürüst olmak gerekirse seni henüz unutmadım

It’s all I’m asking
Bütün bilmek istediğim bu
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?

Someone’s moving outside
Dışarıda birisi hareket ediyor
The lights come on 
(Araç) Işıkları geliyor ve aşağıya sürüyor
I forget you’re not here when I close my eyes
Gözlerimi kapattığımda burada olmadığını unuttum
Do you still think of me sometimes?
Peki ya hâlâ bazen beni düşünüyor musun?

And oh, love, watch the sun coming up
Ve, ah, aşk, güneşin yaklaşmasını izle
Don’t it feel fucked up we’re not in love
Kendini kaybetmiş gibi hissetme, biz aşık değiliz.

My shadow’s dancing
Gölgem dans ediyor
Without you for the first time
İlk defa sensiz olarak
My heart is hoping
Kalbim umut ediyor
You’ll walk right in tonight
Bu gece dosdoğru yürüyeceksin
Tell me there are things that you regret
Bana pişman olduğun şeyleri söyleyeceksin
Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
Çünkü dürüst olmak gerekirse seni henüz unutmadım

It’s all I’m asking
Bütün bilmek istediğim bu
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?

My shadow’s dancing
Gölgem dans ediyor
Without you for the first time
İlk defa sensiz olarak
My heart is hoping
Kalbim umut ediyor
You’ll walk right in tonight
Bu gece dosdoğru yürüyeceksin
Tell me there are things that you regret
Bana pişman olduğun şeyleri söyleyeceksin
Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
Çünkü dürüst olmak gerekirse seni henüz unutmadım

It’s all I’m asking
Bütün bilmek istediğim bu
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?

My shadow’s dancing
Gölgem dans ediyor
Without you for the first time
İlk defa sensiz olarak
My heart is hoping
Kalbim umut ediyor
You’ll walk right in tonight
Bu gece dosdoğru yürüyeceksin
Tell me there are things that you regret
Bana pişman olduğun şeyleri söyleyeceksin
Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
Çünkü dürüst olmak gerekirse seni henüz unutmadım

It’s all I’m asking
Bütün bilmek istediğim bu
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?
Is it too much to ask?
Çok fazla soru mu oldu?