I don’t get it anymore
I’m feeling insecure
Like I’m not alone
Like I’m not alone
It’s so hard to clarify
Like a sickness deep inside
I’m not a murderer
But still I’m watching her

Artık anlamıyorum
Özgüvensiz hissediyorum
Yalnız değilmişim gibi
Yalnız değilmişim gibi
Açıklamak çok zor
İçeriden bir hastalık gibi
Ben bir katil değilim
Ama yine de onu izliyorum

The devil and God
They try to rip me apart
Can someone come and help me
Cause I’m losing my heart
All this suffer
And with blood on the wall
I can’t control my actions
God, I’m losing it all

Şeytan ve Tanrı
Beni ayırmaya çalışıyorlar
Birisi gelip bana yardım edebilir mi
Çünkü vicdanımı kaybediyorum
Tüm bu acı
Ve duvardaki kan ile
Hareketlerimi kontrol edemiyorum
Tanrım, her şeyi kaybediyorum

I don’t get it anymore
I’m feeling insecure
Like I’m not alone
Like I’m not alone
It’s so hard to clarify
Like a sickness deep inside
I’m not a murderer
But still I’m watching her

Artık anlayamıyorum
Güvensiz hissediyorum
Yalnız değilmişim gibi
Yalnız değilmişim gibi
Açıklamak çok zor
İçeriden bir hastalık gibi
Ben bir katil değilim
Ama yine de onu izliyorum

I see faces in the wall
I hear something from the door
And my senses telling me that I’m not alone
I see God on the right
Still I can’t see any light
With the demons on the left I am paralyzed

Duvarda yüzler görüyorum
Kapıdan bir şeyler duyuyorum
Ve hislerim banayalnız olmadığumı söylüyor
Sağımda Tanrı’yı görüyorum
Ama yine de hiç ışık göremiyorum
Solumdaki şeytanlarla saplandım

The devil and God
They try to rip me apart
Can someone come and help me
Cause I’m losing my heart
All this suffer
And with blood on the wall
I can’t control my actions
God, I’m losing it all

Şeytan ve Tanrı
Beni ayırmaya çalışıyorlar
Birisi gelip bana yardım edebilir mi
Çünkü vicdanımı kaybediyorum
Tüm bu acı
Ve duvardaki kan ile
Hareketlerimi kontrol edemiyorum
Tanrım, tamamen kaybediyorum

They are keeping me awake
And I’m getting close to break
And I’m watching her
Am I a murderer?
All the pictures in my head
In her arms and in her bed
I’m a murderer
Just to get to her

Beni uyanık tutuyorlar
Ve ben kırılmaya daha da yaklaşıyorum
Ve onu izliyorum
Ben bir katil miyim?
Kafamdaki tüm resimler
Onun kollarında ve yatağında
Ben bir katilim
Sırf ona ulaşabilmek için

I see faces in the wall
I hear something from the door
And my senses telling me that I’m not alone
I see God on the right
Still I can’t see any light
With the demons on the left I am paralyzed

Duvarda yüzler görüyorum
Kapıdan bir şeyler duyuyorum
Ve hislerim banayalnız olmadığumı söylüyor
Sağımda Tanrı’yı görüyorum
Ama yine de hiç ışık göremiyorum
Solumdaki şeytanlarla saplandım

The devil and God
They try to rip me apart
Can someone come and help me
Cause I’m losing my heart
All this suffer
And with blood on the wall
I can’t control my actions
God, I’m losing it all

Şeytan ve Tanrı
Beni ayırmaya çalışıyorlar
Birisi gelip bana yardım edebilir mi
Çünkü vicdanımı kaybediyorum
Tüm bu acı
Ve duvardaki kan ile
Hareketlerimi kontrol edemiyorum
Tanrım, tamamen kaybediyorum

They are keeping me awake
And I’m getting close to break
And I’m watching her
Am I a murderer?
All the pictures in my head
In her arms and in her bed
I’m a murderer
Just to get to her

Beni uyanık tutuyorlar
Ve ben kırılmaya daha da yaklaşıyorum
Ve onu izliyorum
Ben bir katil miyim?
Kafamdaki tüm resimler
Onun kollarında ve yatağında
Ben bir katilim
Sırf ona ulaşabilmek için

The devil and God
They try to rip me apart
Can someone come and help me
Cause I’m losing my heart
The devil and God
They try to rip me apart
Can someone come and help me
Cause I’m losing my heart
All this suffer
And with blood on the wall
I can’t control my actions
God, I’m losing it all

Şeytan ve Tanrı
Beni ayırmaya çalışıyorlar
Birisi gelip bana yardım edebilir mi
Çünkü vicdanımı kaybediyorum
Şeytan ve Tanrı
Beni ayırmaya çalışıyorlar
Birisi gelip bana yardım edebilir mi
Çünkü vicdanımı kaybediyorum
Tüm bu acı
Ve duvardaki kan ile
Hareketlerimi kontrol edemiyorum
Tanrım, tamamen kaybediyorum