Of Monsters And Men-Wild Roses (Türkçe Çeviri)


Wild roses on a bed of leaves in the month of May

Mayıs ayında bir yaprak yatağının üzerinde duran yabani güller
I think I wrote my own pain

Sanırım kendi acımı yazdım
Oh, don’t you?

Oh, değil mi?


Down by the creek, I couldn’t sleep so I followed a feelin’

Körfezden aşağı, ben uyumayabilirdim bu yüzden ben bir hissi takip ettim
Sounds like the vines, they are breathing

Üzümlerin sesleri gibi, onlar nefes alıyor
(Oh it sounds like, it sounds like, it sounds like, it sounds, oh)

(Oh sesleri gibi, sesleri gibi, sesleri gibi, sesleri, oh)
And I’ve seen the way the seasons change when I just give it time

Ve ben mevsimleri değiştirmenin yollarını gördüm ben sadece zamanı verdiğimde
But I feel out of my mind all the time

Ama tüm zamanımı kafamın dışında hissettim


In the night I am wild-eyed, and you got me now

Geceleri ben vahşi gözlüyüm ve sen şimdi beni aldın


Oh, roses, they don’t mean a thing you don’t understand

Oh, güller onlar senin anlamadığın bir şeyi anlamazlar
But why don’t we full on pretend?

Ama biz neden tamammış gibi davranıyoruz?
Oh, won’t you?

Oh, değil mi?
Before I closed my eyes I saw a moth in the sky

Ben gözlerimi kapamadan önce gökyüzünde bir güve gördüm
And I wish I could fly that high

Ve keşke ben o kadar yükseğe uçabilseydim
Oh, don’t you?

Oh, değil mi?


A serpent on a bed of leaves in the month of May

Mayıs ayında bir yatak yaprağı üzerindeki bir yılan
What do you want me to say?

Bana ne söylemek istersin?
(Oh it sounds like, it sounds like, it sounds like, it sounds, oh)

(Oh sesleri gibi, sesleri gibi, sesleri gibi, sesleri, oh)
You keep me still when all I feel is an aimless direction

Ben hep amaçsız bir yönde hissettiğimde sen beni hala koruyor oluyorsun
When I think I’m losin’ connection

Ben bağlantımı kaybettiğimi düşündüğümde
I see you

Seni görüyorum

In the night, we are wild-eyed, and you got me now

Geceleri ben vahşi gözlüyüm ve sen şimdi beni aldın
Dim the lights, we are wild-eyed, and you got me now

Işıkları karart, biz vahşi gözlüyüz ve sen şimdi beni aldın
In the night, I am wild-eyed, and you got me now

Geceleri ben vahşi gözlüyüm ve sen şimdi beni aldın