Don’t Forget Where You Belong

One Direction

Been a lot of places, I’ve been all around the world
Birçok yerde bulundum, tüm dünyayı dolaştım

Seen a lot of faces, never knowing where I was
Birçok yüz gördüm , nerede olduğumu hiç bilmeden

On the horizon, but I know, I know, I know, I know
Ufukta , ama biliyorum , biliyorum , biliyorum, biliyorum

The sun will be rising back home
Eve döndüğümde güneş yükseliyor olacak

Living out of cases and packing up and taking off
Olayların dışında yaşıyorum ve topluyor ve kapatıyorum

Made a lot of changes, but not forgetting who I was
Birçok değişiklik yaptım ama kim olduğumu unutmadım

On the horizon, oh well I know, I know, I know, I know
Ufukta, oh iyi biliyorum , biliyorum, biliyorum , biliyorum

The moon will be rising back home
Eve döndüğümde ay yükseliyor olacak

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma , eve

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

If you ever feel alone, don’t
Eğer yalnız hissediyorsun, hissetme

You were never on your own
Hiç kendi başına kalmadın

And the proof is in this song
Ve kanıtı bu şarkıda

I’ve been away for ages, but I got everything I need
Uzun zamandır uzaktaydım ama ihtiyacım olan her şeye sahiptim

I’m flicking through the pages, I’ve written in my memory
Sayfaları geçiyorum, anılarımı yazdığım

I feel like I’m dreaming, oh, so I know, I know, I know, I know
Rüya gibi hissediyorum, oh, yani biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum

That I’m never leaving, no, I won’t go
Asla bırakmayacağım, hayır, gitmeyeceğim

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma , eve

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

If you ever feel alone, don’t
Eğer yalnız hissediyorsan, hissetme

You were never on your own
Hiç kendi başına kalmadın

And the proof is in this song
Ve kanıtı bu şarkıda

Lights off when they should be on
Işıklar açık olmaları gerektiğinde kapalı

Even stars in the skies they’re wrong
Gökyüzündeki yıldızlar bile yanılıyorlar

Short days when the nights are long
Geceler uzun olduğunda günler kısa

When I think of the things I’ve done
Yaptığım şeyleri düşündüğümde

Don’t matter how far I’ve gone
Ne kadar uzağa gittiğim önemli değil

I’m always free to run home
Her zaman eve koşmakta özgürüm

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

Don’t forget it
Bunu unutma

If you ever feel alone, don’t
Eğer yalnız hissediyorsan, hissetme

You were never on your own
Hiç kendi başına kalmadın

Never, never, never
Asla, asla, asla

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

Don’t forget where you belong, home
Nereye ait olduğunu unutma, eve

If you ever feel alone, don’t
Eğer yalnız hissediyorsan, hissetme

You were never on your own
Hiç kendi başına kalmadın

And the proof is in this song
Ve kanıtı bu şarkıda

Home
Ev

Don’t forget it
Bunu unutma

Home, If you ever feel alone, don’t
Ev, eğer yalnız hissediyorsan, hissetme

You were never on your own
Hiç kendi başına kalmadın

And the proof is in this song
Ve kanıtı bu şarkıda

(Never forget it, this song)
(Bunu asla unutma , bu şarkıyı)

Don’t forget it
Bunu unutma

No I’ll never forget it, this song
Hayır bunu asla unutmayacağım , bu şarkıyı

You were never
Asla unutmayacaksın