Rich Love (Zengin Aşk)

I remember talking and drinking what we could find
Konuşmaktan ve içmekten ne bulabildiğimizi hatırlıyorum
Burnin’ all those candles and stayin’ up through the night
Bütün o mumları yakıp gece boyunca kalmayı
We’d make reservations for the places we know we’d never try
Asla denemek istemediğimiz yerlerde rezervasyon yapardık
But then oh, we found some rich love
Ama sonra, oh, biz zengin aşkı bulduk
I remember feeling broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırılmış hissettiğimi hatırlıyorum
I didn’t move to the city to count all my pennies and worship the Hollywood sign
Bütün penilerimi saymak için şehre gitmedim ve Hollywood tabelasına tapmadım
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamım, tanıştığıma memnun oldum.”
But she’d take it in one last time
Ama O son kez alacaktı.
And I know, cause I found some fake love
Ve biliyorum, çünkü sahte aşkı buldum

Ooh, broke as a bottle of wine
Ooh, bi’ şişe şarap gibi kırdı
Ooh, but drink with you all damn night
Ooh, ama tüm o lanet gecelerde seninle içti
Ooh, I’m not trying to trade love
Ooh,  aşk ticaretini denemiyorum
Cause if we don’t find money
Çünkü parayı bulamazsak
Then what we got honey is just enough
O zaman tatlılığımız yeterli
We got some rich love
Zengin bi’ aşkımız var

She’d say, “hey man.”
Derdi ki, ”Hey adamım.”
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamım, tanıştığıma memnun oldum.”
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamın, tanıştığıma memnun oldum.”
But she’d take it in one last time and I know
Ama o son kez alacaktı ve ben biliyorum

Do you remember dancing? The parties out in the yard?
Dansı hatırlıyor musun ? Arka bahçedeki partileri ?
We would piss off the neighbors
Komşuları bıktırırdık
They’d eventually call the cops
Sonunda polisi çağırırlardı
And I was saving up for something, hoping life would finally start
Ve bi’ şeyler için tasarruf ediyordum, hayatın sonunda başlayacağını umuyordum
Cause oh, we had some new love
Çünkü oh, yeni bi’ aşkımız vardı

Ooh, broke as a bottle of wine
Ooh, bi’ şişe şarap gibi kırdı
Ooh, but drink with you all damn night
Ooh, tüm o lanet gecelerde seninle içti
Ooh, broke as a bottle of wine
Ooh, bi’ şişe şarap gibi kırdı
Cause if we don’t find money
Çünkü parayı bulamazsak
Then what we got honey lifts it up
O zaman tatlılığımızı çalar
We got some rich love
Zengin bi’ aşkımız var

She’d say, “hey man.”
Derdi ki, ”Hey adamım.”
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamım, tanıştığıma memnun oldum.”
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamın, tanıştığıma memnun oldum.”
But she’d take it in one last time and I know
Ama o son kez alacaktı ve ben biliyorum

We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Oh, we’re broke as a bottle of wine
Oh, bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Said, we’re broke as a bottle of wine
Söyledi, bi’ şişe şarap gibi kırıldık
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Broke as a bottle of wine
Bi şişe şarap gibi kırdı
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Cause if we don’t find money
Çünkü parayı bulamazsak
Then what we got honey lifts it up
O zaman tatlılığımızı çalar
We got some rich love
Zengin bi’ aşkımız var

She’d say, “hey man.”
Derdi ki, ”Hey adamım.”
She’d say, “hey man, nice to meet you.”
Derdi ki, ”Hey adamım, tanıştığıma memnun oldum.”
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Cause if we don’t find money
Çünkü parayı bulamazsak
Then what we got honey lifts it up
O zaman tatlılığımızı çalar
We got some rich love
Zengin bi’ aşkımız var

We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Broke as a bottle of wine
Bi şişe şarap gibi kırdı
We’re broke as a bottle of wine, bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık, bi’şişe şarap
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
We’re broke as a bottle of wine
Bi’ şişe şarap gibi kırıldık
Cause if we don’t find money
Çünkü parayı bulamazsak
Then what we got honey lifts it up
O zaman tatlılığımızı çalar
We got some rich love
Zengin bi’ aşkımız var