Oscar And The Wolf-Breathing (Türkçe Çeviri)

You are my heart lost in a star and I hold my head down
Sen kalbimde kaybolmuş bir yıldızsın ve kafamı tutuyorsun

You love me true, up on the moon, and I hold my head down
Sen beni doğru seviyorsun , ayın üzerinde ve kafamı tutuyorsun

You are my heart lost in a star and I hold my head down
Sen kalbimde kaybolmuş bir yıldızsın ve kafamı tutuyorsun

‘Cause you hold my head
Çünkü sen kafamı tutuyorsun

‘Cause you hold my head down
Çünkü sen kafamı tutuyorsun

‘Cause you hold my head down
Çünkü sen kafamı tutuyorsun

You are the night lost in the sky and I hold my head down
Sen geceleri gökyüzünde kaybolursun ve kafamı tutuyorsun

And you deny all that I try and I hold my head down
Ve sen denediğim her şeyi inkar ediyorsun ve kafamı tutuyorsun

But you hold my head down
Ama sen kafamı aşağı çekiyorsun

But I’m not breathing
Ama ben nefes alamıyorum

I’m not sleeping
Uyuyamıyorum

I’m not leaving here for you
Senin için buradan ayrılamıyorum

[x3]

You’re all I need, why can’t you see that it’s in the air now?
Sen hep ihtiyacım olansın, neden şimdi havada beni görmezsin?

You’re all I know forever more and it’s in the air now
Sen sonsuzdan daha fazla bildiğim her şeysin ve şimdi havada

You’re all I need, why can’t you see that it’s in the air now?
Sen hep ihtiyacım olansın, neden şimdi havada beni görmezsin?

But it’s in the air
Ama o havada

But it’s in the air now
Ama o şimdi havada

But it’s in the air now
Ama o şimdi havada

So don’t go around, let it waste your time
Bu yüzden etrafta gezinme, hadi zamanını boşa harca

When you don’t take it serious
Sen onu ciddiye almadığında

I know you don’t take it serious
Biliyorum sen onu ciddiye almazsın