blank

Oh, well, imagine,
As I’m pacing the pews in a church corridor,
And I can’t help but to hear—
No, I can’t help but to hear an exchanging of words,

Oh, peki şöyle hayal edelim
Ben kilise sıralarının aralarında dolaşırken
Bazı karşılıklı kelimelere kulak misafiri oluyorum

“What a beautiful wedding! What a beautiful wedding,” says a bridesmaid to the waiter,
“And, yes, but what a shame, what a shame the poor groom’s bride is a whore.”

“Ne kadar da güzel bir düğün! Ne kadar da güzel,” bir nedime, garsona böyle diyor
“Evet çok güzel ama ne yazık ki zavallı damadın gelini bir fahişe.”

I chime in with a
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of poise and rationality.
I chime in,
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of…

“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur
“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur

Oh, well, in fact,
Well, I’ll look at it this way,
I mean technically our marriage is saved,
Well, this calls for a toast.
So, pour the champagne.

Oh aslında
Ben şu şekilde olaya bakacağım
Teknik olarak evliliğimiz kurtuldu
Eh buna kadeh kaldırılır
Öyleyse koy şampanyayı

Oh, well, in fact,
Well, I’ll look at it this way,
I mean technically our marriage is saved,
Well, this calls for a toast,
So, pour the champagne, pour the champagne!

Oh aslında
Ben şu şekilde olaya bakacağım
Teknik olarak evliliğimiz kurtuldu
Eh buna kadeh kaldırılır
Öyleyse koyuver şampanyayı


I chime in with a
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of poise and rationality.
I chime in,
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of poise and rationality again

“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur
“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle tekrar temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur

I chime in,
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of poise and rationality.
I chime in,
“Haven’t you people ever heard of closing a goddamn door?!”
No, it’s much better to face these kinds of things
With a sense of poise and rationality again…

“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur
“Siz insanlar lanet olası kapıyı örtmek diye bir şey duymadınız mı?”
Diyerek içeri dalıyorum
Hayır, bu tür şeylerle tekrar temkinli ve mantıklı bir şekilde yüzleşmek daha iyi olur