Pink- For Now (Türkçe Çeviri)

Remember that time we were just kickin’?

Sadece tekmelendiğimiz zamanı hatırlıyor musun?

But nothing had changed, nothing was really different

Hiçbir şey değişmedi ,ama hiçbir şey gerçekten farklı değil

Then love showed its teeth like it’s something vicious

Aşk dişlerini ahlaksız bir şey gibi göstermişti

No, no, no, let me finish

Hayır,hayır,hayır bırak bitireyim

Ain’t it something when it all goes tragic

Her şey trajikleşmiş gibi değil mi

How a spell can get casted onto something magic

Heceleri nasıl sihre dökebilirsin

What I wouldn’t give to get back to where we had it

Sahip olduğumuz şeyi geri almak için neler vermezdim

Oh, it should’ve lasted

Oh, sürdürmeliydik

Now it’s like I lied

Şimdi yalan söylüyormuşum gibi

When I said I didn’t need you

Sana ihtiyacım yok derken

Alright, if you’d left, I’d never be

Şimdiden eğer terk etseydin ben ben olmazdım

Tonight can we just get it right

Bu gce doğru olanı yapabiliriz

Somehow, for now
Nasılsa , şimdilik

Nakarat
Freeze frame, pause, rewind, stop

Ekranı dondur, durdur, geri sar, durdur

And get back to the older familiar thoughts

Ve yine o eski tanıdık düşüncelerle

Can we just freeze frame, pause, rewind, stop

Ekranı dondurabilir, duraklatabilir, geri alabilir, durdurabilir miyiz

And get back to the feelings we think we lost?

Ve hisleri geri alıp kaybolduğumuzu mu düşünüyoruz?

For now
Şimdilik

Oh, I’m so goddamn mean

Oh, kahrolsun çok kötüyüm

 

‘Cause I, I, I say and I do things

Çünkü ben,ben,ben söylediğim ve yaptığım şeyler

That I shouldn’t sometimes

Bazen yapmamalıydım

My mouth gets me in trouble all the time

Sözlerim her zaman başıma bela oluyor

But now it’s like I lied

Ama şimdi yalan söylüyormuşum gibi

When I said I didn’t need you

Sana ihtiyacım yok derken

I’d die, if you’d left, I’d never be

Beni terk edersen ölürüm, asla ben ben olamam

Alright, can we just get it right somehow

Şimdilik doğru olanı yapabilir miyiz

For now

Şimdilik