nasty
Come on, I just do it, uh
Hadi,sadece yaparım
I do it, uh
Yaparım
I do ’til you’re good and tired
sen iyi olana kadar ve yorulana kadar yaparım

I was sitting all alone yeah
Tek başıma oturuyordum
A lot on my mind
Aklımda birçok şey
I felt a tap on my shoulder
Omzuma dokundun
And I rolled my eyes
Ve gözlerimi çevirdim
I wasn’t in the mood for another man telling me lies
Başak bir adamın bana yalanlar söylemesi için hazır değilim
But how can a girl say “No” when you flash that sexy smile?
Ama bir kız nasıl ‘hayır’ diyebilir o seksi gülümsemeyi patlattığında
And you say
Sen dedin ki

Wanna see you get nasty
Seni baştan çıkarırken görmek istiyorum
Wanna see you shake it down babe
Seni sallarken görmek istiyorum bebeğim

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
But baby I don’t mind
Ama bebeğim umurumda değil
I love the way you’re talking nasty
Senin edepsizce konuşmanı seviyorum
You know you’re just my type (boy you’re just so nasty)
Biliyorsun sen benim tipimsin(oğlum sadece çok edepsizsin)
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
But baby I don’t mind
Ama bebeğim umurumda değil
I love the way you’re talking nasty
Senin edepsizce konuşmanı seviyorum
You know you’re just my type
Biliyorsun sen benim tipimsin

In the middle of the floor yeah
Yerin ortasında
I just don’t care
umursamıyorum
Take my body so low now
Bedenimi düşerken al şimdi
The crowd stops and stares
Kalabalık durup bakıyor
Let ’em say what they want but I’m feelin’ it and it’s for you baby
Ne istiyorlarsa söylesinler ama ben bunu hissediyorum ve bu senin için bebeğim
Tell me how can a girl say “No” when you’re calling out to me?
Söyle bana bir kız nasıl ‘hayır’ diyebilir sen beni çağırıyorken?
And you say
Sen dedin ki

Wanna see you get nasty
Seni baştan çıkarırken görmek istiyorum
Wanna see you shake it down babe
Seni sallarken görmek istiyorum bebeğim

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
But baby I don’t mind
Ama bebeğim umurumda değil
I love the way you’re talking nasty
Senin edepsizce konuşmanı seviyorum
You know you’re just my type (boy you’re just so nasty)
Biliyorsun sen benim tipimsin(oğlum sadece çok edepsizsin)
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
What’s your fantasy? (ooh nasty nasty)
Fantezin ne?
Tell them all to me (ooh nasty nasty)
Benden onlara söyle
Don’t you be afraid (ooh nasty nasty)
Korkma
Share your nasty secret baby yeah
Edepsiz gizemini paylaş

Wanna see you get nasty
Seni baştan çıkarırken görmek istiyorum
Wanna see you shake it down babe
Seni sallarken görmek istiyorum bebeğim

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
(Boy you’re just so nasty)

N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
But baby I don’t mind
Ama bebeğim,umursamıyorum
I love the way you’re talking nasty
Edepsizce konuşmanı seviyorum
You know you’re just my type (boy you’re just so nasty)
Biliyorsun sen benim tipimsin(oğlum sadece çok edepsizsin)
N-A-S-T-Y, you’re nasty
Edepsiz,edepsizsin
But baby I don’t mind
Ama bebeğim,umursamıyorum
I love the way you’re talking nasty
Edepsizce konuşmanı seviyorum
Boy you’re just so
Sen çokk…