At the core of the earth
It’s too hot to breathe
There’s nothing much to eat
And everybody leaves
There’s a place in the forest
Where the animals dance
Carefree and joyous
Like nobody’s watching
And nobody’s watching

Dünyanın çekirdeğinde
Nefes almak için çok sıcak
Yiyecek pek bir şey yok
Ve herkes gidiyor
Ormanda bir yer var
Hayvanların dans ettiği bir yer
Kaygısız ve neşeli halde
Kimse izlemiyormuş gibi
Ve kimse izlemiyor

So they laugh and they dance around mahogany trees
Completely unawares they’re gonna end up as meat
And nobody’s watching

Bu yüzden gülüyorlar ve maun ağaçlarının etrafında dans ediyorlar
Sonunda et olacaklarından tamamen habersiz
Ve kimse izlemiyor

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up
Cry better next time

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi ağla

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan

So, you know me
Understand me
Is that what you think?
You haven’t met the monster who wakes up when I drink
I was born out of time
I’m not meant to be here
With the weight of the world
And the weight of a tear
Are exactly the same

Yani beni tanıyorsun
Beni anlıyorsun
Böyle mi sanıyorsun?
İçtiğimde uyanan canavarla tanışmadın
Zamanın dışında doğdum
Burada olmamam gerekiyor
Dünyanın ağırlığı ile
Ve bir gözyaşının ağırlığı
Tamamen aynı

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up
Cry better next time

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi ağla

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up
Cry better next time

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan

There’s a spot in the ocean
And that’s where we’ll meet
Somewhere far away
Where fish can nibble at our feet
And we can grow fins
Go back in the water
Grow fins go back in the water
Grow fins go back in the water
Grow fins go back in the water

Okyanusta bir yer var
Ve orada buluşacağız
Uzaklarda bir yerde
Balıkların ayaklarımızı kemirebileceği yerde
Ve yüzgeçlerimiz olabilir böylece
Suya geri döneceğiz
Büyüyen yüzgeçler suya geri döner
Büyüyen yüzgeçler suya geri döner
Büyüyen yüzgeçler suya geri döner

Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up
Wake up
Wake up
Try better next time
Wake up
Wake up
Cry better next time

Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan
Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi dene
Uyan
Uyan
Bir sonraki sefer daha iyi ağla

It’s a gas, it’s a party
On this planet of flakes
Somebody take a picture
Before it’s too late

Bu bir gaz, bu bir parti
Bu yonga gezegeninde
Biri fotoğraf çeksin
Çok geç olmadan