Nature, nurture heaven and home
Sum of all, and by them, driven
To conquer every mountain shown
But I’ve never crossed the river
Braved the forests, braved the stone
Braved the icy winds and fire
Braved and beat them on my own
Yet I’m helpless by the river

Doğa, beslenme, cennet ve ev
Hepsinin toplamı ve onlar tarafından tahrik edildim
Gösterilen her dağı fethetmek için
Ama nehri hiç geçmedim
Ormanlara göğüs gerdim, taşlara göğüs gerdim
Buzlu rüzgarlara ve ateşe göğüs gerdim
Göğüs gerdim ve onları kendi başıma yendim
Yine de nehir karşısında çaresizim

Angel, angel, what have I done?
I’ve faced the quakes, the wind, the fire
I’ve conquered country, crown, and throne
Why can’t I cross this river?
Angel, angel, what have I done?
I’ve faced the quakes, the wind, the fire
I’ve conquered country, crown, and throne
Why can’t I cross this river?

Melek, melek, ben ne yaptım?
Depremlerle, rüzgarla, ateşle yüzleştim
Ülkeyi, tacı ve tahtı fethettim
Neden bu nehri geçemiyorum?
Melek, melek, ben ne yaptım?
Depremlerle, rüzgarla, ateşle yüzleştim
Ülkeyi, tacı ve tahtı fethettim
Neden bu nehri geçemiyorum?

Pay no mind to the battles you’ve won
It’ll take a lot more than rage and muscle
Open your heart and hands, my son
Or you’ll never make it over the river
It’ll take a lot more than words and guns
A whole lot more than riches and muscle
The hands of the many must join as one
And together we’ll cross the river
It’ll take a lot more than words and guns
A whole lot more than riches and muscle
The hands of the many must join as one
And together we’ll cross the river

Kazandığın savaşlara aldanma hiç
Öfke ve kastan çok daha fazlası gerekecek
Kalbini ve ellerin aç, oğlum
Yoksa nehri asla geçemeyeceksin
Sözlerden ve silahlardan çok daha fazlası gerekecek
Zenginlik ve kastan çok daha fazlası
Çoğunluğun eli bir olarak birleşmeli
Ve birlikte nehri geçeceğiz
Sözlerden ve silahlardan çok daha fazlası gerekecek
Zenginlik ve kastan çok daha fazlası
Çoğunluğun eli bir olarak birleşmeli
Ve birlikte nehri geçeceğiz

(Nature, nurture heaven and home)
It’ll take a lot more than words and guns
(Sum of all, and by them, driven)
A whole lot more than riches and muscle
(To conquer every mountain shown)
The hands of the many must join as one
And together we’ll cross the river
(Braved the forests, braved the stone)
It’ll take a lot more than words and guns
(Braved the icy winds and fire)
A whole lot more than riches and muscle
(Braved and beat them on my own)
The hands of the many must join as one
And together we’ll cross the river

(Doğa, beslenme, cennet ve ev)
Sözlerden ve silahlardan çok daha fazlası gerekecek
(Hepsinin toplamı ve onlar tarafından tahrik edildim)
Zenginlik ve kastan çok daha fazlası
(Gösterilen her dağı fethetmek için)
Çoğunluğun eli bir olarak birleşmeli
Ve birlikte nehri geçeceğiz
(Ormanlara göğüs gerdim, taşlara göğüs gerdim)
Sözlerden ve silahlardan çok daha fazlası gerekecek
(Buzlu rüzgarlara ve ateşe göğüs gerdim)
Zenginlik ve kastan çok daha fazlası
(Göğüs gerdim ve onları kendi başıma yendim)
Çoğunluğun eli bir olarak birleşmeli
Ve birlikte nehri geçeceğiz

And together we’ll cross the river
And together we’ll cross the river
(Nature, nurture heaven and home)
And together we’ll cross the river
And together we’ll cross the river
(Nature, nurture heaven and home)
And together we’ll cross the river
And together we’ll cross the river

Ve birlikte nehri geçeceğiz
Ve birlikte nehri geçeceğiz
(Doğa, besin, cennet ve ev)
Ve birlikte nehri geçeceğiz
Ve birlikte nehri geçeceğiz
(Doğa, besin, cennet ve ev)
Ve birlikte nehri geçeceğiz
Ve birlikte nehri geçeceğiz