Love of my life, you’ve hurt me

Hayatımın aşkı, beni incittin

You’ve broken my heart, and now you leave me

Kalbimi kırdın ve şimdi beni terkediyorsun

Love of my life, can’t you see?

Hayatımın aşkı, görmüyor musun?

Bring it back, bring it back, don’t take it away from me

Onu geri getir, geri getir, onu benden alma

Because you don’t know what it means to me

Çünkü bilmiyorsun benim için ne anlama geldiğini

 

 

Love of my life, don’t leave me

Hayatımın aşkı, beni terketme

You’ve taken my love, you now desert me

Aşkımı aldın, şimdi beni bırakıyorsun

Love of my life can’t you see?

Hayatımın aşkı, görmüyor musun?

Bring it back, bring it back, don’t take it away from me

Onu geri getir, geri getir, onu benden alma

Because you don’t know what it means to me

Çünkü bilmiyorsun benim için ne anlama geldiğini

 

 

You will remember, when this is blown over

Hatırlayacaksın, her şey sona erdiğinde

And everything’s all by the way

Ve her şey yoluna girecek bu arada

When I grow older, I will be there at your side, to remind you

Yaşlandığımda, yanında olacağım, sana hatırlatmak için

How I still love you – I still love you

Hala seni nasıl sevdiğimi – seni hala seviyorum

 

 

Back, hurry back, please bring it back home to me

Onu geri getir, geri getir, onu benden alma

Because you don’t know what it means to me

Çünkü bilmiyorsun benim için ne anlama geldiğini

 

Love of my life

Hayatımın aşkı 

Love of my life

Hayatımın aşkı