indir (1)

 Radioactive 

 Palms to the sky

(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

We unite
(Biz birleşiyoruz)

I feel it, I feel it, feel feel it
(Onu hissediyorumi onu hissediyorum, hisset hissediyorum onu)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

I’m checking you out in your sweet desire
(Senin tatlı isteklerini gözden geçiriyorum)

I’m coming over to make you my guy
(Kalmaya geliyorum seni benim erkeğim yapmak için)

It’s a crime boy, you’re so fine
(O suçlu bir erkek, sen çok iyisin)

I’m taking you out, boy, it’s agreed tonight
(Seni dışarı çıkartiyorum, sevgili, Bu gece karar verildi)

I’m glad you came over, it was about time
(Kalmaya gelmene sevindim, tam zamanıydı)

It feels right, boy you’re so fine

(Doğru hissettiriyor, sevgili sen çok iyisin)

This goes radioactive
(Bu radyoaktif gidiyor)

Drop the ball, let me feel the beat
(Topu bırak, izin ver vuruşu hissediyim)

This goes radioactive
(Bu radyoaktif gidiyor)

Drop the ball, let me feel the beat

(Topu bırak, izin ver vuruşu hissediyim)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You know, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biliyorsun onu hissediyorum, onu hissediyorum, hisseti hissediyorum onu)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

We unite, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biz birleşiyoruz, Onu hissediyorumi onu hissediyorum, hisset hissediyorum onu)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

Moving on me as the world ends
(Dünya bitmeye yaklaşırken bana doğru geliyorsun)

This nuclear heat is a beautiful air
(Bu nükleer sıcaklık güzel bir hava)

You might live to tell

(Söylemek için yaşayabilirsin)

This goes radioactive
(Bu radyoaktif gidiyor)

Drop the ball, let me feel the beat
(Topu bırak, izin ver vuruşu hissediyim)

This goes radioactive
(Bu radyoaktif gidiyor)

Drop the ball, let me feel the beat

(Topu bırak, izin ver vuruşu hissediyim)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You know, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biliyorsun onu hissediyorum, onu hissediyorum, hisseti hissediyorum onu)

We rise tonight
(Bu gece yükseliyoruz)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

We unite, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biz birleşiyoruz, Onu hissediyorumi onu hissediyorum, hisset hissediyorum onu)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

[Break]

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You and I
(Sen ve Ben

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You and I
(Sen ve Ben)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You and I
(Sen ve Ben)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

You know, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biliyorsun onu hissediyorum, onu hissediyorum, hisseti hissediyorum onu)

We rise tonight
(Bu gece yükseliyoruz)

Palms to the sky
(Avuç içleri gökyüzüne dönsün)

We unite, I feel it, I feel it, feel feel it
(Biz birleşiyoruz, Onu hissediyorumi onu hissediyorum, hisset hissediyorum onu)

We rise tonight

(Bu gece yükseliyoruz)

We unite, you and I are right tonight…

(Biz birleşiyoruz, sen ve ben doğruyuz bu gece)