Rompasso – Angetenar Türkçe Çeviri

I do not know
Bilmiyorum
I do not know
Bilmiyorum
I do not know.
Bilmiyorum
Dont you give
Verme
Dont you give
Verme
I know
Biliyorum
But I don’t know
Ama Bilmiyorum
for this
Bunun için
The reason is that
Sebebi bu
In this case
Bu durumda
To run
Koş
It was placed
Yerleştirildi
In this case
Bu durumda
This is your opinion
Bu senin düşüncen
That in this field
Bu konudaki
Such as to
Gibi gibi
My opinion on
Benim fikrim
Serve in
İçeri servis edin
About that
Hakkında