I’ve been havin’ dreams

Hayaller kuruyordum

Jumpin’ on a trampoline

Bir trambolinde zıplarken

Flippin’ in the air

Havada takla atarak

I never land, just float there

Hiç yere inmem,sadece düşmeden havada duruyorum

As I’m lookin’ up

Yularıya baktığımda

Suddenly the sky erupts

Birdenbire gökyüzü patlıyor

Flames alight the trees, spread to fallin’ leaves

Ağaçlar alevleniyor,düşen yapraklarına doğru (alevler) yayılıyor

Now they’re right upon me

Şu an hepsi tam üzerimde

Wait, if I’m on fire

Bekle,eğer tutuşsaydım

How am I so deep in love?

Nasıl derinden aşığım?

When I dream of dyin’

Ölmeyi hayal ettiğimde

I never feel so loved (so loved)

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim (çok sevildiğimi)

I’ve been havin’ dreams

Hayal kuruyorum

Splashin’ in the summer stream

Yaz akıntısında su sıçratmayı

Trip and I fall in

Kısa seyahat ve aşık olmak

I wanted it to happen

Gerçekleşmesini istedim

My body turns to ice

Vücudum buz kesiyor

Crushin’ weight of paradise

Cennetin ezici ağırlığı

Solid block of gold, lyin’ in the cold

Altın bloklar,soğukta uzanarak

I feel right at home

Evde iyi hissediyorum

Wait, if I’m on fire

Bekle,eğer tutuşsaydım

How am I so deep in love?

Nasıl derinden aşığım?

When I dream of dyin’

Ölmeyi hayal ettiğimde

I never feel so loved

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim

Wait, if I’m on fire

Bekle,eğer tutuşsaydım

How am I so deep in love?

Nasıl derinden aşığım?

When I dream of dyin’

Ölmeyi hayal ettiğimde

I never feel so loved

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim

I never feel so loved

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim

La, la-la, la-la

La, la-la, la-la, la-la

La, la-la, la-la

La, la-la, la-la, la

Wait, if I’m on fire

Bekle,eğer tutuşsaydım

How am I so deep in love?

Nasıl derinden aşığım?

When I dream of dyin’

Ölmeyi hayal ettiğimde

I never feel so loved

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim

Wait, if I’m on fire

Bekle,eğer tutuşsaydım

How am I so deep in love? (Deep in love)

Nasıl derinden aşığım?

When I dream of dyin’

Ölmeyi hayal ettiğimde

I never feel so loved

Çok sevildiğimi hiç hissetmedim