I go looking for you in time that’s stopped
No matter the obstacles, I always wind up at your side
My long, long journey ends and now I go back
I find my way back home to you again

Durmuş olan bir zamanda seni arıyorum
Engeller ne olursa olsun, daima senin yanında dururum
Benim uzun, uzun yolculuğum sona eriyor ve şimdi geri dönüyorum
Sana olan eve dönüş yolumu buluyorum

It’s like a drawer that keeps opening
No matter how hard I try to close it
You’re flying high in the sky
But you always come back to me
I have a hard time dealing with us parting
But everything is as it always was

Açılmaya devam eden bir çekmece gibi
Ne kadar zor olursa olsun, onu kapatmaya çalıştım
Gökyüzünde yüksekten uçuyorsun
Fakat daima bana geri dönüyorsun
Ayrılmamız konusunda uğraşmakla zorlanıyorum
Fakat her şey her zaman olduğu gibi

On the countless paths away
I discovered you
And the heart that I had tried to empty
You filled back up like this

Sayısız yoldan sonra
Seni keşfettim
Ve boş bırakmaya çalıştığım kalp
Onu bu şekilde doldurdun

I always run into you at the end of my steps
Stop… stop…

Daima adımlarımın sonunda sana koşuyorum
Dur… dur…

I go looking for you in time that’s stopped
No matter the obstacles, I always wind up at your side
My long, long journey ends and now I go back
I find my way back home to you again

Durmuş olan bir zamanda seni arıyorum
Engeller ne olursa olsun, daima senin yanında dururum
Benim uzun, uzun yolculuğum sona eriyor ve şimdi geri dönüyorum
Sana olan eve dönüş yolumu buluyorum

I open the quietly sleeping room
I take out my memories
You rise clearly
Above the shattered time

Sessizce yatak odasını açıyorum
Anılarımı dışarı salıyorum
Açık bir şekilde yükseliyorsun
Paramparça olmuş zamanın üstünde

I live on, keeping you in my lost heart
Stop… stop…

Yaşıyorum, seni kayıp kalbimin içinde tutuyorum
Dur.. dur…

I go looking for you in time that’s stopped
No matter the obstacles, I always wind up at your side
My long, long journey ends and now I go back
I find my way back home to you again

Durmuş olan bir zamanda seni arıyorum
Engeller ne olursa olsun, daima senin yanında dururum
Benim uzun, uzun yolculuğum sona eriyor ve şimdi geri dönüyorum
Sana olan eve dönüş yolumu buluyorum

I turn the world over in search of
The story that only you can complete
Even if I lose everything, you are all I need

Tüm dünyayı dolaştım
Yalnızca senin tamamlayabileceğin hikaye için
Her şeyi kaybetsem bile, sen ihtiyacım olan her şeysin

All of the lights are out here
Hug me

Tüm ışıklar burada
Sarıl bana

If I close my eyes, it rushes in soundlessly
You pile up in full again in my heart
I don’t need anybody but you
I’m not done until the day you come back to my side

Gözlerimi kapatırsam, sessizce acele eder
Kalbime yine tam olarak yığılmışsın
Kimseye ihtiyacım yok fakat sana ihtiyacım var
Benim tarafıma geldiğin güne kadar bitmedim